Skip to main content

How can we help you?

Jesper Vrielink Associate

Jesper Vrielink is werkzaam binnen de praktijkgroep Intellectueel Eigendomsrecht. Hij procedeert en adviseert cliënten op het gebied van auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, octrooien en domeinnamen.

Jesper behaalde zijn masteropleiding Nederlands Recht (specialisatie privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit in Groningen (cum laude) in 2021. Eerder voltooide hij zijn masteropleiding IT-Recht (cum laude) aan diezelfde universiteit. Jesper trad in 2021 in dienst bij NautaDutilh en is toegelaten tot de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.