Skip to main content

How can we help you?

Voor veel organisaties is het in deze hectische tijd een uitdaging om in intern overleg de actuele rechtspraak bij te houden. Daarom organiseert ons cassatieteam sinds kort jurisprudentiebesprekingen die vanuit huis kunnen worden bijgewoond. De nadruk ligt op recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer. De rechtsgebieden die wij primair willen bestrijken zijn het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht. 

Op donderdag 2 juli vindt de tweede online NautaDutilh jurisprudentiebespreking plaats. Tijdens deze sessie bespreken Robert van Galen en Freerk Vermeulen een aantal uitspraken. 

Meer informatie: Fleur Tresfon-Funke via events.nl@nautadutilh.com

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.