Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Edger Kleijer Associate Partner

Edger Kleijer specialiseert zich in het ondernemingsrecht. Hij richt zich met name op fusies en overnames, joint ventures en private equity investeringen. Edger is betrokken geweest bij verschillende soorten fusies, overnames en joint ventures, nationaal en internationaal. Recentelijk heeft hij een aantal beursgenoteerde bedrijven geadviseerd omtrent hun investeringen in Nederland, een private equity partij geassisteerd in een grote vastgoedtransactie. Daarnaast is hij betrokken geweest bij het opzetten van een aantal cross border joint ventures.

Edger is in 2005 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en is aansluitend in dienst getreden bij NautaDutilh. In 2007 was Edger werkzaam binnen de praktijkgroep Verzekering & Aansprakelijkheid, alwaar hij cliënten adviseerde en procedeerde op het gebied van aansprakelijkheid- en verzekeringskwesties.

Edger is lid van de "Vereeniging Handelsrecht' en volgt momenteel de specialisatieopleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht aan de Grotius Academie.

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de YouTube, un service de Google. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.