Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Kasper Krzeminski Associé

Kasper Krzeminski is lid van de praktijkgroep. Hij adviseert en procedeert voor zowel Nederlandse als internationale cliënten over verschillende ondernemingsrechtelijke, commerciële en contractuele aangelegenheden.

Voorheen was Kasper werkzaam bij de praktijkgroep Banking & Finance, waar hij zich met name richtte op leningstransacties en effectenrecht.

Kasper studeerde in 2005 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de studierichtingen Nederlands recht en Bedrijfsrecht. In 2006 behaalde hij zijn LL.M. graad aan New York University School of Law, waarna hij slaagde voor het New York Bar Exam. In hetzelfde jaar trad hij in dienst bij NautaDutilh.

Kasper heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals aandelenlease, internationaal procederen, U.S. discovery en Romeins recht.

Kasper is als advocaat toegelaten tot zowel de Rotterdamse Balie en de Balie van New York. Tevens is hij lid van de American Bar Association en New York State Bar Association.

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de Vimeo. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.