Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Saskia Nuijten Associate Partner

Saskia Nuyten is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht en concentreert zich op toezicht en handhaving.

Zij heeft zowel ondernemingen en andere organisaties als overheden en toezichthouders geadviseerd en vertegenwoordigd, zoals onder meer diverse financiële instellingen, grote accountancy kantoren, corporate cliënten, overheden en toezichthouders. Zij staat ondernemingen bij die met toezichthouders als de AFM, DNB, ACM of CBP te maken krijgen, maar ook in subsidiezaken of Wob-zaken bijvoorbeeld. Zij is een ervaren procesadvocaat.

Zo heeft zij onder meer bijgestaan:

- ArcelorMittal in een procedure over een bij de AFM ingediend handhavingsverzoek;

- SNS in een procedure over haar dienstverlening ten aanzien van de Madoff-fondsen;

- DNB in alle depositogarantiestelselzaken;

- Ernst & Young in een procedure tegen de AFM over een handhavingsbesluit;

- gemeente Amsterdam in vele procedures over subsidies;

- Endex in een procedure over de heffingen van de AFM.

Saskia publiceert en doceert regelmatig over algemeen bestuursrecht, toezichtrecht en specifieke onderwerpen.

Saskia heeft bestuurskunde, politicologie en rechten gestudeerd. Sinds 2003 is zij advocaat en in 2008 is zij bij NautaDutilh in dienst getreden.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.