Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Gosse Oosterhoff Counsel

Gosse Oosterhoff legt zich toe op ondernemingsrechtelijke geschillen, met een focus op complexe of meer-partijen procedures over bestuurdersaansprakelijkheid en in transactiegerelateerde geschillen. Daarnaast adviseert hij op het gebied van het jaarrekeningenrecht en tuchtrecht en maakt deel uit van het NautaDutilh team dat cassatieprocedures voert bij de Hoge Raad.

Gosse treedt op voor Nederlandse en internationale cliënten en staat onder meer een voormalig bestuurder van een grote financiële instelling en een trustmaatschappij bij in bestuurdersaansprakelijkheidszaken. Regelmatig is hij betrokken bij zaken die in de publieke belangstelling staan of waarin baanbrekende uitspraken worden gewezen. Gosse trad ook op voor ArcelorMittal in een geschil met enkele hedgefondsen over de ruilverhouding die ArcelorMittal toepaste in haar grensoverschrijdende fusie.

Voordat hij zich toelegde op de ondernemingsrechtelijke procespraktijk werkte Gosse in de fusie- en overnamepraktijk, zowel beursgerelateerd als niet-beursgerelateerd. Representatieve transacties zijn onder meer het vijandige overnamebod van Ordina op PinkRoccade en de beursgang van Endemol op Euronext Amsterdam.

Gosse studeerde aan de Université Pierre Mendes-France in Grenoble en aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2000 afstudeerde in Nederlands vennootschapsrecht, in internationaal recht en in internationale betrekkingen. In datzelfde jaar trad hij in dienst van NautaDutilh. In 2006 werkte Gosse een jaar bij het kantoor van NautaDutilh in New York.

Als fellow van de Radboud Universiteit Nijmegen (Van der Heijdeninstituut) doceert en publiceert Gosse regelmatig op het gebied van ondernemingsrecht, en werkt hij aan zijn proefschrift. Hij is redacteur van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de Vimeo. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.