Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Bjarni Schim Senior Associate

Bjarni Schim concentreert zich op de commerciële en ondernemingsrechtelijke procespraktijk, met een nadruk op complexe procedures en cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Hij adviseert en procedeert voor nationale en internationale clënten. Bjarni studeerde in 1999 af van de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1999 tot 2006 was hij als docent verbonden aan die universiteit.

In 2006 promoveerde Bjarni aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over de goederenrechtelijke aspecten van giraal effectenverkeer. Na te zijn beedigd als advocaat in Amsterdam trad hij in 2006 in dienst bij NautaDutilh. Hij publiceert regelmatig op het terrein van het burgerlijk recht, het burgerlijk procesrecht en het effectenrecht.

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de Vimeo. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.