Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Cette page n'est pas disponible dans cette langue. Cette page est disponible dans les langues suivantes:

  • Néerlandais
  • 22-08-2018

Het leerstuk van de verkrijgende en bevrijdende verjaring is de afgelopen jaren aanleiding geweest voor een intensief en juridisch debat. Dit debat spitst zich voornamelijk toe op onderwerpen als de ‘verjaringstermijn’, het ‘bezitsvereiste’ of de ‘goede trouw’. Onbesproken blijft veelal de basisvraag welke goederen voor verkrijging door middel van verjaring in aanmerking komen. Deze bijdrage behandelt de mogelijkheden van extinctieve verjaring door inbezitneming van achtereenvolgens het recht van erfdienstbaarheid (par. 3), het recht van opstal (par. 4) en het recht van erfpacht (par. 5).

Dit artikel is geschreven door Lidewij van Egteren en gepubliceerd in het Maandblad voor Vermogensrecht 2018, nummer 3.

 

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de YouTube, un service de Google. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.