Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Cette page n'est pas disponible dans cette langue. Cette page est disponible dans les langues suivantes:

  • Anglais
  • Néerlandais

Op dinsdag 12 november organiseert NautaDutilh het Zorgplichtseminar 2019 in Amsterdam. Een team van gespecialiseerde advocaten praat de aanwezigen bij over de stand van de rechtspraak ten aanzien van de zorgplicht voor financiële instellingen.

Tijdens de plenaire sessie behandelen Stijn Franken en Allart Haasjes aan de hand van spraakmakende arresten de lijn die in de jurisprudentie valt te ontdekken, de ontwikkelingen van de op financiële instellingen rustende zorgplicht en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk.

Na de plenaire sessie bieden wij acht workshops aan waarin wij, in kleiner verband, van gedachten wisselen over de volgende onderwerpen:

  • Aansprakelijkheidsverdeling tussen de aanbieder en de adviseur van financiële producten
  • Bancaire zorgplicht jegens derden
  • De Hoge Raad over rentederivaten: sectorbreed van belang
  • Product governancevereisten
  • Repricing: de stand van zaken
  • Zorgplicht in bijzonder beheer
  • Zorgplicht bij kapitaaltransacties
  • Zorgplicht in de pensioensector

Meer informatie over de workshops en de sprekers vindt u hier

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar events.nl@nautadutilh.com.

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de YouTube, un service de Google. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.