Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Cette page n'est pas disponible dans cette langue. Cette page est disponible dans les langues suivantes:

  • Anglais
  • Néerlandais

Op dinsdag 28 januari organiseert NautaDutilh het eerste Restructuring & Insolvency Ontbijtseminar van 2020 op ons kantoor in Amsterdam.

De assurantieportefeuille is niet verpandbaar
Kan een pandrecht worden gevestigd op een assurantieportefeuille? Op deze vraag heeft de Hoge Raad in het arrest ING/Thielen q.q. een ontkennend antwoord gegeven. Het arrest beantwoordt niet alleen hoe een portefeuille goederenrechtelijk moet worden gekwalificeerd, maar met de uitspraak is ook een einde gemaakt aan een langlopende discussie in de verzekeringssector. Sjoerd Meijer bespreekt de gevolgen van dit arrest voor de verzekeringspraktijk. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de financierbaarheid van de assurantietussenpersoon en wat zijn de gevolgen voor de overname van assurantieportefeuilles?

Kredietopzegging: de stand van zaken en hoe verder?
Het is vijf jaar geleden dat door de Hoge Raad het op het gebied van kredietopzegging richtinggevende arrest ING/De Keijzer werd gewezen. Bart Wijnstekers behandelt de belangrijkste ontwikkelingen. Aan de orde komen onder andere het in rekening brengen van een beëindigingsvergoeding bij opzegging, beëindiging van de volledige bankrelatie op grond van integriteitsschendingen en tips voor de praktijk.

Locatie
NautaDutilh, Amsterdam

Programma
08:00 uur: Ontvangst met ontbijt
08:30 uur: Aanvang seminar
09:30 uur: Einde seminar en gelegenheid tot napraten

Meer informatie
Maud Akkerman, via events.nl@nautadutilh.com

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de YouTube, un service de Google. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.