Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Cette page n'est pas disponible dans cette langue. Cette page est disponible dans les langues suivantes:

  • Anglais
  • Néerlandais

Op dinsdag 26 mei van 16:00 uur tot 17:00 uur bespreken Christine Vreede en Sjoerd Meijer de impact van COVID-19 op commerciële contracten en de uitdagingen van de 1,5-meter maatschappij.

De impact van COVID-19 op commerciële contracten
Als gevolg van COVID-19 ziet de praktijk een toename van contractuele vragen. Met betrekking tot lopende contracten moeten contractspartijen nadenken over niet nakomingscenario's als gevolg van COVID-19 maatregelen. Kan een beroep worden gedaan op overmacht, biedt onvoorziene omstandigheden een oplossing, kan het contract worden gewijzigd om de contractuele relatie te behouden of is beëindiging van de overeenkomst mogelijk? 

De uitdagingen van de 1,5-meter maatschappij
Daarnaast wordt als gevolg van de COVID-19 maatregelen meer dan eerst het geval was op afstand gecontracteerd. Maar hoe sluit je verantwoord contracten in een 1,5-meter maatschappij? Hoe richt je het afsluitproces in op afstand? Hoe zet je een elektronische handtekening en hoe stel je algemene voorwaarden ter hand?

Voor dit webinar werken we samen met Online Seminar. Na aanmelding delen wij jouw naam en e-mailadres met Online Seminar. Vervolgens ontvang je van Online Seminar een bevestiging van aanmelding met mogelijkheid een account aan te maken en de link naar het webinar.

Met dit webinar is 1 PO punt te behalen. Graag wijzen wij je erop dat er alleen een punt kan worden toegekend indien je de gehele cursusduur aan het webinar deelneemt, de eventuele pollvragen invult en slaagt voor de kennistoets, cf. de vereisten van de Orde. 

Voor meer informatie of om je aan te melden voor dit webinar neem dan contact op met Maud Akkerman

Praktisch Contracteren: De impact van COVID-19 op commerciële contracten en de uitdagingen van de 1,5-meter maatschappij

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de YouTube, un service de Google. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.