Aller au contenu principal

Comment pouvons-nous vous aider?

Cette page n'est pas disponible dans cette langue. Cette page est disponible dans les langues suivantes:

  • Anglais
  • Néerlandais

Voor veel organisaties is het in deze hectische tijd een uitdaging om in intern overleg de actuele rechtspraak bij te houden. Daarom organiseert ons cassatieteam sinds kort jurisprudentiebesprekingen die vanuit huis kunnen worden bijgewoond. De nadruk ligt op recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer. De rechtsgebieden die wij primair willen bestrijken zijn het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht. 

Op donderdag 2 juli vindt de tweede online NautaDutilh jurisprudentiebespreking plaats. Tijdens deze sessie bespreken Robert van Galen en Freerk Vermeulen een aantal uitspraken. 

Meer informatie: Fleur Tresfon-Funke via events.nl@nautadutilh.com

Avis de cookie

Notre site web utilise des cookies uniquement lorsqu'une vidéo est regardée. Les vidéos proviennent de YouTube, un service de Google. Notre site web n'utilise pas de cookie de traçage ou de cookie de tierce partie lorsque l'on ne regarde pas de vidéo. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en matière de vie privée/cookies ici.