Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Op donderdag 13 februari aanstaande organiseert NautaDutilh een seminar over Veiligheidscultuur & Handhaving op ons kantoor in Rotterdam.

Het seminar is met name interessant voor (plant)managers, SHEmanagers en juristen van Brzobedrijven, die alert zijn en sturen op veiligheid en veiligheidscultuur, en in de praktijk kunnen worden geconfronteerd met toezicht en handhaving door de omgevingsdiensten (o.a. DCMR), Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie. Ook managers en juristen van andere (risicovolle) bedrijven kunnen tijdens dit seminar kennis en ervaring opdoen om de veiligheidscultuur te verbeteren, en om voorbereid te zijn op situaties waarin zich onverhoopt een incident voordoet.

Verbeteren van de veiligheidscultuur
Specialisten uit de praktijk en wetenschap delen hun ervaring en kennis over het verbeteren van de veilig-heidscultuur. Zij lichten toe wat uit onderzoek over regelnaleving door Brzo-bedrijven blijkt. Tevens wordt ingegaan op het belang van een goede veiligheidscultuur, waarbij elementen aan de orde komen die noodzakelijk zijn om de veiligheidscultuur binnen een bedrijf te verbeteren.

Toekomstperspectief op handhaving
Ook wordt stilgestaan bij de toekomst van toezicht en handhaving. Zet de tendens van hard en ruim handhaven door? Of kan er ruimte zijn voor het "belonen" van eigen onderzoek en verbeterplannen van bedrijven?

De volgende experts delen hun visie en ervaring:

  • Marieke Kluin, Universitair Docent Criminologie aan de Universiteit Leiden. Marieke heeft uitgebreid promotie onderzoek en vervolgonderzoek verricht naar regelnaleving bij Brzo-bedrijven;
  • Victor Roggeveen, zeer ervaren en deskundig Veiligheidskundige en Incidentonderzoeker, alsook promovendus "Leiderschap en Veiligheid";
  • Daan Molenaars, Hoofd inspectie en handhaving DCMR Milieudienst Rijnmond;
  • Francien Rense, partner Corporate Crime, White Collar Crime & Investigations bij NautaDutilh;
  • Marleen Velthuis, counsel Corporate Crime, White Collar Crime & Investigations bij NautaDutilh, is de dagvoorzitter van dit seminar.

Programma
15:00 uur: Ontvangst
15:30 uur: Verbeteren van de veiligheidscultuur
16:45 uur: Pauze
17:00 uur: Toekomstperspectief op handhaving
17:45 uur: Borrel
19:00 uur: Einde

Locatie
NautaDutilh Rotterdam

Meer informatie:
Fleur Tresfon-Funke, via events.nl@nautadutilh.com

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.