Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

 • Laatst bijgewerkt: 28-04-2020

Wij hebben voor u een korte samenvatting van de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (hierna de “Gids”, beschikbaar in het Nederlands en het Frans) voorbereid. Deze samenvatting focust op de grote lijnen van deze Gids en op enkele juridische aandachtspunten bij de implementatie van deze Gids.

Deze samenvatting is niet-exhaustief (de Gids telt immers 50 pagina’s), maar is bedoeld om u reeds een eerste analyse van deze Gids en food for thought te bezorgen.

De paritaire comités zullen waar nodig en waar mogelijk een sectorale gids ter aanvulling van de Gids opstellen. Vervolgens moeten in toepassing van de Gids en een eventuele sectorgids specifieke maatregelen op het niveau van de onderneming genomen worden. 

Structuur en basisprincipes van de Gids

De Gids is op dezelfde wijze als een gewone werkdag ingedeeld: de Gids begint en eindigt met het woon-werkverkeer. Na het doorlopen van de gewone werkdag, worden nog een aantal bijzondere topics behandeld, zoals de regels wanneer uw onderneming met werknemers of zelfstandigen van buitenaf werkt.

De Gids is gebaseerd op de volgende drie basisprincipes:

1. Elk aspect van de Gids is een toepassing van het principe van social distancing, d.w.z. contact vermijden met andere personen binnen 1,5 meter.

Indien social distancing niet mogelijk is, moeten andere, begeleidende maatregelen genomen worden waardoor nauw contact tussen mensen vermeden wordt (vb. wanden uit plexiglas, éénrichtingsverkeer in gangen, etc.).

2. Ondernemingen moeten bij het uitvoeren van een risicoanalyse en het implementeren van de maatregelen beroep doen op de experts die intern en extern aanwezig zijn. Daarnaast dient er met de werknemersvertegenwoordigers overleg te worden over de te nemen maatregelen.

3. Informatie en transparantie met betrekking tot de genomen maatregelen aan de werknemers en de externen zijn cruciaal.

Informatie en overleg met werknemersvertegenwoordigers en werknemers
 

 • Er dient op regelmatige basis overleg gebeuren met de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging en de werknemers zelf (volgens hun respectieve bevoegdheden) over de maatregelen die genomen zullen worden. De expertise die intern en extern ter beschikking is van de onderneming dient hierbij gebruikt te worden.
   
 • Het overleg dient zo vroeg mogelijk plaatsvinden, bij voorkeur voor een eventuele heropstart.
   
 • Informeer uw werknemers en andere personen die in uw onderneming aanwezig zijn, zo goed mogelijk over de maatregelen die uw onderneming genomen heeft. Er wordt aangeraden om startwerkvergaderingen zo veel als mogelijk via een teleconferentie of luidsprekersysteem te organiseren waarbij iedereen op zijn werkplek blijft en afstand houdt.

Maatregelen doorheen de werkdag
 

 • Hygiënemaatregelen (handhygiëne, reiniging van de werkplekken, ventilatie en reiniging van de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen) zijn essentieel.

  De Gids raadt met betrekking tot mondmaskers aan om rekening te houden met de algemene maatregelen uitgevaardigd door het crisiscentrum.
   
 • Werkgevers moeten de mogelijkheden bekijken om de aankomst, het vertrek en de pauzes van werknemers te spreiden over de dag. In dit verband voorziet de Gids in een aantal voorbeelden van spreiding van uurroosters (zowel situaties waarin het begin- en einduur van de werkdag niet wijzigt als situaties waarin dit wel gebeurt). Gelieve als bijlage deze voorbeelden te willen vinden. 

  Afhankelijk van de bepalingen die nu in uw arbeidsreglement opgenomen zijn, kan het noodzakelijk zijn om het arbeidsreglement te wijzigen om deze spreiding van de aankomst, het vertrek en de pauzes van de werknemers te spreiden. Ook dient in bepaald gevallen een addendum bij de arbeidsovereenkomst opgesteld te worden.
   
 • Verder wordt aangeraden aan om het werk zo te organiseren dat telewerk maximaal mogelijk is voor de functies die dat toelaten. Hierbij dient aandacht geschonken te worden aan passende instructies en aan het wijzen op het belang van voldoende pauzes.

  Een uitgebreide policy inzake telewerk en een addendum bij de arbeidsovereenkomst van de werknemers die thuis werken, zal in dit verband noodzakelijk zijn. Uiteraard zal hierbij veel afhangen van de beslissingen die vrijdagavond door de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot de exit-strategie, genomen worden.
   
 • Indien in ploegen of teams gewerkt wordt, moet de grootte van de teams beperkt worden en de rotatie in de samenstelling van de teams beperkt worden. 

  Ook deze maatregelen kunnen een mogelijke wijziging van het arbeidsreglement en/of een ondernemings-CAO die in het verleden reeds gesloten werd, vereisen.
   
 • In geval van ziekte dient de werknemer naar huis te gaan en dient de procedure uitgewerkt door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gevolgd te worden.
   
 • Daarnaast dient er een circulatieplan uitgedacht te worden, waarin nagedacht wordt over maatregelen die de mobiliteit binnen de onderneming op een gestructureerde wijze kunnen organiseren (vb. markeren en linten om routes aan te geven, éénrichtingsverkeer in gangen en op trappen, etc.).
   
 • Ook is het nodig om externen voldoende te informeren over de maatregelen die binnen de onderneming getroffen worden. Zelfstandigen en freelancers die in een onderneming gaan werken dienen tevens vooraf geïnformeerd te worden. 

Zoals u merkt, is de Gids een uitgebreide handleiding die u moet gebruiken bij de heropstart van uw onderneming. De Groep van Tien heeft reeds aangekondigd dat iedereen wordt geacht sanctioneerbaar te zijn indien hij/zij de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in de Gids niet naleeft.

U kan ons uiteraard steeds contacteren om uw vragen met betrekking tot de implementatie van de maatregelen opgenomen in de Gids te bespreken (vb. sancties bij overtreding door werknemers, tegenstelbaarheid van de maatregelen aan werknemers, addenda bij arbeidsovereenkomsten, etc.).

Op de hoogte blijven van onze publicaties op het gebied van de juridische gevolgen rondom COVID-19? Meld je dan hier aan. We sturen je dan eens in de week een overzicht met nieuwe artikelen op de website.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.