Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Laatst bijgewerkt: 29-06-2021

De wet van 21 maart 2021 heeft in het Belgische recht een soepel juridisch kader ingevoerd dat ondernemingen in moeilijkheden toelaat op vertrouwelijke wijze een reorganisatieplan te onderhandelen. 

Deze wet voorzag eveneens in de verruimde mogelijkheid tot aanstelling van een gerechtsmandataris en versoepelde de toelatingsvoorwaarden voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie, door het schrappen van de sanctie van de niet-ontvankelijkheid wanneer het verzoek niet vergezeld ging van alle wettelijk vereiste bijlagen. Het verzoekschrift kan aldus makkelijker worden neergelegd, en de documenten die er verplicht aan dienen te worden gevoegd, mogen voortaan in de loop van de procedure worden bijgebracht. 

Deze maatregelen, die gerechtvaardigd werden door de negatieve effecten van de gezondheidscrisis op ondernemingen, zouden in principe op 30 juni 2021 aflopen. 

Bij Koninklijk besluit van 24 juni 2021, en gelet op het feit dat de financiële en economische situatie van de ondernemingen nog steeds zwak is, zijn deze maatregelen verlengd tot 16 juli 2022. 

Deze verlenging houdt verband met de Europese Herstructureringsrichtlijn, die uiterlijk tegen 17 juli 2022 moet worden omgezet in Belgisch recht. 

Een tweede update betreft de oprichting van een centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden, bij Koninklijk besluit van 13 juni 2021. Dit register heeft als doel de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden te helpen bij het opsporen van ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen en die in zodanige financiële moeilijkheden verkeren dat de continuïteit van hun economische activiteiten in gevaar zou kunnen komen. 

Daartoe worden relevante indicatoren in dit register verzameld op basis van een unieke identificatiecode, met name het ondernemingsnummer.Die relevante indicatoren hebben betrekking op het bedrag van de verschuldigde sommen die wettelijk moeten worden meegedeeld aan de ondernemingsrechtbanken, beslagberichten, de financiële gezondheidsindicator berekend door de Nationale Bank van België, het aantal werknemers van de onderneming en het regelmatig verplaatsen van de zetel. 

De toegang tot dit register is beperkt en met de nodige waarborgen omkleed.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.