Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Laatst bijgewerkt: 06-04-2020

De ontwikkelingen rond de COVID-19-uitbraak (zoals verstoring van de toeleveringsketen, annuleringen, enz.) kunnen invloed hebben op de activiteiten en de cashflow van uw bedrijf en kunnen leiden tot financiële problemen. Dit brengt het concrete risico met zich dat het bedrijf niet aan zijn verplichtingen kan voldoen als deze in de nabije toekomst (meestal 12 maanden) betaald moeten worden. Als bestuurder vraagt u zich wellicht af of u nog nieuwe verplichtingen namens het bedrijf mag aangaan en of u daarvoor persoonlijk aansprakelijk zou kunnen zijn, mocht het bedrijf uiteindelijk failliet gaan. 

Volgens de Nederlandse jurisprudentie kunnen bestuurders onder andere persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als zij verplichtingen voor de onderneming aangaan terwijl zij wisten of redelijkerwijs hadden moeten weten (op basis van actuele financiële informatie) dat de onderneming niet in staat zou zijn om deze verplichtingen na te komen. 

Bij het aangaan van nieuwe verplichtingen dienen bestuurders dus te beoordelen of de onderneming in staat zal zijn om aan deze verplichtingen te voldoen. Er kunnen nieuwe verplichtingen (zoals de inkoop van voorraden of diensten) nodig zijn om het bedrijf voort te zetten. Bestuurders staan dan voor een dilemma: is de kans op overleven groot genoeg om nieuwe verplichtingen te rechtvaardigen, of is die kans te klein? Hoewel de Nederlandse wet niet voorschrijft dat bedrijven (in tegenstelling tot in sommige andere landen) surseance van betaling of faillissement moeten aanvragen, zou dit de meest verstandige keuze kunnen zijn als ‘going concern’-oplossingen niet meer haalbaar zijn. 

Dit kan zeker in de huidige exceptionele omstandigheden een lastig dilemma zijn. Een punt van overweging is echter dat de Nederlandse regering op 17 maart verregaande maatregelen heeft aangekondigd om bedrijven te helpen het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Naar schatting zal er tien tot twintig miljard euro in de economie worden gepompt via het zogenoemde Noodpakket voor banen en economie (zie ook ‘Staatssteun: Hoe kunnen regeringen helpen’). Dit zou de verwachting kunnen rechtvaardigen dat een bedrijf in staat zal zijn om aan nieuwe verplichtingen te voldoen, uiteraard afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de sector waarin het bedrijf actief is. 

Daarbij is het wel van belang dat bestuurders van een bedrijf in financiële nood aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • zorgen dat er een deugdelijke financiële administratie wordt gevoerd, inclusief het tijdig opstellen en publiceren van de jaarrekening;
  • onmiddellijk de belastingdienst informeren als duidelijk wordt dat de onderneming haar premies sociale verzekeringen, belastingen of pensioenbijdragen niet kan betalen; 
  • zich aan de geldende procedure houden: besluiten nemen in overeenstemming met de statuten, het bestuursreglement en het Nederlandse recht in het algemeen, en deze naar behoren documenteren; en 
  • in het besluitvormingsproces de financiële uitdagingen waar de onderneming voor staat openlijk erkennen en de beoordeling waarop de beslissingen zijn gebaseerd, expliciet communiceren. 

Op de hoogte blijven van onze publicaties op het gebied van de juridische gevolgen rondom COVID-19? Meld je dan hier aan. We sturen je dan eens in de week een overzicht met nieuwe artikelen op de website.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.