Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Laatst bijgewerkt: 24-12-2020

De impact van de COVID-19-pandemie op de wereldeconomie is immens. Wereldwijd worden bedrijven geconfronteerd met een gebrek aan liquiditeit en daarmee gepaard gaande insolventierisico's. Gelet op het uitzonderlijk karakter van deze crisis, wordt algemeen aanvaard dat ondernemingen ondersteund moet worden om deze crisis te doorstaan.  Met het Bijzondere-machtenbesluit nr. 15 van 24 april 2020 (betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis) werden de Belgische ondernemingen tijdelijk beschermd tegen o.a. dagvaardingen in faillissement en (bepaalde) executiemaatregelen (het "Moratorium"). Ondernemingen die fundamenteel gezond waren maar getroffen werden door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus werden zo beschermd. Het eerste Moratorium was in lijn met initiatieven in andere lidstaten van de Europese Unie en was van toepassing van 24 april 2020 tot 17 mei 2020. 

Omwille van de tweede COVID-19 golf, heeft de wetgever besloten om het Moratorium te reactiveren. De uitzonderingssituatie, die een dermate ingrijpende maatregel verantwoordt, is immers nog steeds aan de orde. Het nieuwe Moratorium, dat hierna wordt toegelicht, is van toepassing vanaf 24 december 2020 tot en met 31 januari 2021.

Parallel werkt de Regering aan maatregelen om het insolventierecht te optimaliseren, met oog op de verwachte golf van faillissementen in 2021. 

De voornaamste aspecten van het nieuwe Moratorium worden samengevat in onderstaande tabel

tabel1tabel2tabel3

Stan Brijs en Sophie Jacmain, partners in het Restructuring & Insolvency-departement van NautaDutilh, lichten toe: "Het oorspronkelijk Moratorium was een uniforme en tijdelijke maatregel, die eenvoudig en gemakkelijk te implementeren was. Deze maatregel is bijzonder effectief gebleken, samen met de andere financiële maatregelen. In dit uitzonderlijke crisisjaar zijn de faillissementscijfers historisch laag.

Een tweede moratorium is verantwoord voor ondernemingen die getroffen worden door verplichte sluitingsmaatregelen. Deze ondernemingen wordt immers de mogelijkheid ontnomen enige omzet te genereren, dit teneinde een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Vermeden moet echter worden dat ondernemingen die fundamenteel gezond zijn ten onder gaan aan een faillissementsvirus. De bescherming van het Moratorium biedt dergelijke ondernemingen ruimte om, in overleg met alle stakeholders, een meer duurzame oplossing te zoeken."   

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.