Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Laatst bijgewerkt: 26-03-2020

De COVID-19-uitbraak heeft geleid tot risico’s en onzekerheden, zowel op algemeen als op individueel niveau. Vanuit organisatorisch oogpunt is het volgende mogelijk relevant:

  • Risicomanagement behelst de voortdurende evaluatie en beoordeling van risico’s en voorzorgsmaatregelen, zowel op algemeen als op individueel niveau.
  • Het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is steekhoudend en wordt voor iedereen aanbevolen. Er kunnen echter aanvullende maatregelen worden verlangd, afhankelijk van individuele omstandigheden die verband houden met een specifieke kwetsbaarheid (ziekte of ouderdom), beperkte beheersbaarheid en/of bestuurbaarheid (privégedrag van werknemers), verhoogde verantwoordelijkheid (werkgevers), of bepaalde organisatorische (ziekenhuis) of financiële belangen. Uiteraard is het eenvoudiger om aanvullende maatregelen te nemen indien de belasting daarvan beperkt is (thuiswerken).
  • Het is belangrijk om de betrokken personen (werknemers en klanten) duidelijk te informeren over het niveau van de gekozen risicobeoordeling, alsmede over de genomen maatregelen en de redenen waarom bepaalde maatregelen worden genomen en andere niet. Het doel daarvan is niet alleen om de maatregelen te rechtvaardigen, maar ook om het bewustzijn van deze informatie aan de kant van de ontvangers te vergroten, in de hoop dat dit de betrokkenheid zal vergroten, de zelfredzaamheid zal versterken en hen in staat zal stellen om hun eigen belangen beter te behartigen wanneer zwaardere voorzorgsmaatregelen nodig zijn in hun persoonlijke situatie.
  • Vanwege de interactie tussen het individu en het collectief is het belangrijk om binnen de organisatie een centraal contactpunt te hebben dat informatie verstrekt over de uitgevoerde risicobeoordeling en kennis neemt van individuele omstandigheden en uitzonderingen die, na nadere evaluatie, kunnen leiden tot veranderingen in deze beoordeling.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.