Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

De nasleep van de wereldwijde financiële crisis en de implementatie van Basel III heeft de behoefte aan 'asset based finance', dat wil zeggen door zekerheden gedekte financieringen, waaronder factoring, aanzienlijk vergroot. Het loan finance team van NautaDutilh houdt zeer actief de economische en marktontwikkelingen op dit gebied bij, met name als deze direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering van onze cliënten.

Onze advocaten vertegenwoordigen zowel financiers als gefinancierde ondernemingen in asset based finance transacties. Deze transacties vormen een steeds belangrijker onderdeel van de commerciële financieringsproducten van banken.

Erkende deskundigheid en ervaring

Onze loan finance advocaten bezitten de hoge mate van deskundigheid en ervaring die nodig is om de juridische complexiteit van asset based finance transacties te beheersen. Wij begrijpen dat financiers in dit soort transacties op dagelijkse basis behoefte hebben aan adequate en accurate informatie van de gefinancierde onderneming, waarbij een juist gebruik van informatietechnologie onontbeerlijk is. Wij beschikken over uitgebreide ervaring in het uitonderhandelen en documenteren van asset based finance transacties. Mede daardoor vragen zowel nationale, als multinationale banken ons regelmatig om hun standaard documentatie voor asset based finance transacties op te stellen of aan te passen.

Pro-actief sturen op markt- en economische ontwikkelingen

Cliënten van NautaDutilh profiteren niet alleen van onze ervaring met dit soort transacties, maar ook van onze specialistische kennis van de daarop toepasselijke wet- en regelgeving. Onze advocaten zijn nauw betrokken bij de relevante juridische ontwikkelingen, zowel in de academia als anderszins. Hierdoor kunnen we telkens pro-actief inspelen op de nieuwste wetten, alsook op politieke- en economische ontwikkelingen die van invloed zijn op asset based finance. We werken veel samen met cliënten die pioniers in hun vakgebied zijn, en adviseren hen regelmatig bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.