Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

NautaDutilh heeft jarenlange ervaring met (OTC-)derivaten, repurchase transacties en securities lending. Wij zijn verantwoordelijk voor belangrijke industry standard opinions. Voorbeelden daarvan zijn de ISDA Collateral Opinion over de ISDA Credit Support Documents voor Nederland en de ICMA/SLRC Netting Opinions over de GMRA, GMSLA, OSLA en GESLA voor Nederland en de Nederlandse Caraïben.

We verdiepen ons in de economische en operationele realiteit van onze cliënten. Dit maakt onze dienstverlening efficiënt en bruikbaar, en vergroot onze toegevoegde waarde. Daarnaast beschikken we over diepgaande kennis van de toezichtrechtelijke regelgeving op het gebied van derivaten, repurchase transacties en securities lending, zoals EMIR en CRD IV.

Onze dienstverlening op het gebied van derivaten, repurchase transacties en securities lending is breed en omvat onder andere:

  • Het opstellen en uitonderhandelen van documentatie, waaronder master agreements, zekerhedendocumentatie (zoals CSA's en escrow agreements) en clearingdocumentatie;
  • Het begeleiden van transacties;
  • Het structureren van maatwerkoplossingen in complexe transacties;
  • Het begeleiden van de ontwikkeling van gestructureerde producten;
  • Het adviseren en afgeven van legal opinions over de enforceability van documentatie en de capacity van wederpartijen (waaronder specifieke gereguleerde wederpartijen als semi-publieke instellingen, overheden en pensioenfondsen);
  • Het begeleiden van close-out trajecten ;
  • Het oplossen van vraagstukken op het gebied van zekerheden, verrekening en netting;
  • Het behartigen van de belangen van marktpartijen bij het opstellen van nieuwe regelgeving, zowel nationaal als Europees;
  • Het voeren van juridische procedures;
  • Het adviseren over de impact van toezichtregels, zoals de Recovery and Resolution Directive.

We treden veelvuldig op voor nationale en internationale financiële instellingen, aan zowel de sell-side als de buy-side.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.