Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Circulaire ondernemers met een Product-as-a-Service (PaaS)-bedrijfsmodel kunnen bij ons terecht voor juridisch advies over de contracten met hun klanten. Wij bieden een kant en klaar juridisch PaaS-contract toegespitst op de specifieke kenmerken van het circulaire PaaS-bedrijfsmodel van de ondernemer. Wij staan ondernemers bij die hun PaaS-contract juridisch willen laten toetsen dan wel een nieuw contract willen laten opstellen. Het kan gaan om business-to-business en business-to-consumer bedrijfsmodellen, voor zowel roerende als onroerende zaken. Niet alleen gevestigde (PaaS-) ondernemers maar ook bedrijven die in de startup fase zitten kunnen bij ons terecht.

Indien u gebruik wilt maken van of vragen heeft over onze Legal PaaS-desk, kunt u een e-mail sturen aan Sjoerd Meijer, managing partner bij NautaDutilh en hoofd van onze Legal PaaS-desk via paasdesk@nautadutilh.com. Wij nemen contact met u op voor een afspraak met onze experts.

U vindt alle informatie over onze Legal PaaS-desk in ook in het Legal PaaS-deskoverzicht

Wat is PaaS?
Bij Product-as-a-Service als bedrijfsmodel vindt een verschuiving plaats van bezit naar gebruik: de PaaS-ondernemer blijft eigenaar van het product en de klant neemt het product als dienst in gebruik. De PaaS- ondernemer blijft verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties, neemt het product na gebruik weer terug en zorgt ervoor dat de materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Voorbeelden van PaaS- bedrijfsmodellen zijn deelfietsen en deelauto's, lift-as-a-service en ICT hardware-as-a-service. Steeds meer ondernemers stappen over op een circulair bedrijfsmodel. Hiermee dragen zij bij aan de circulaire economie die erop is gericht dat producten en onderdelen hun waarde behouden en grondstoffen worden hergebruikt.

Wat bieden wij? 
Binnen de PaaS-bedrijfsmodellen kunnen we diverse verdienmodellen onderscheiden, namelijk pay-per-use, verhuur of een abonnement, koop-terugkoop, lease, en hybride vormen. Deze verdienmodellen zijn lastig te vertalen naar goede contractuele afspraken met de gebruiker. PaaS in al zijn verschijningsvormen past namelijk niet binnen standaard juridische constructies als huur, koop en lease. In de praktijk blijken de contractuele afspraken tussen de PaaS-ondernemer en zijn klanten dan ook vaak van onvoldoende juridische kwaliteit. Dit brengt risico's met zich mee, die een financieringsinstelling, meeneemt in de afweging die zij maken om al dan niet tot financiering over te gaan.

Uitgelicht werk

Ons PaaS-team is in februari 2022 gestart met een pilot in samenwerking met ABN AMRO, de PaaS-helpdesk. PaaS-ondernemers die een financieringsaanvraag hebben lopen bij ABN AMRO kunnen voor juridisch advies over het PaaS-contract met hun klanten bij onze Legal PaaS-desk terecht. Deze samenwerking is in eerste instantie een pilot voor de duur van 6 maanden.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.