Klanten bijstaan om hun commerciële mogelijkheden maximaal te benutten en tegelijkertijd de juridische risico's tot een minimum te beperken.

Het arbeidsrecht ontwikkelt zich in hoog tempo en is vaak complex. Arbeidsrechtelijke zaken vereisen juridisch advies dat is afgestemd op de strategische doelstellingen van ondernemingen op middellange en lange termijn. NautaDutilh biedt innovatieve en praktische oplossingen om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Wij werken proactief en lossen zaken op voordat ze een probleem vormen.

De praktijkgroep Arbeid & Pensioen van NautaDutilh helpt cliënten hun commerciële mogelijkheden volop te benutten en tegelijkertijd de juridische risico's zoveel mogelijk te beperken. In een concurrerende omgeving is voor bedrijven essentieel om de beste mensen aan te trekken en te behouden. Om dit te bereiken doen onze cliënten beroep op onze specialisten. 

Onze advocaten adviseren over en behandelen arbeidsrechtelijke vraagstukken die voortvloeien uit de relatie tussen werkgever en werknemer. Ze steunen hierbij hun ruime ervaring in het samenwerken met bestuurders en werknemers van grote ondernemingen.Wij zijn in staat onze cliënten te begeleiden bij de personele gevolgen van ingrijpende operaties als fusies, overnames, beursintroducties, herstructureringen, management buy-outs en outsourcing. Wij werken op strategisch niveau samen met onze cliënten en adviseren bij werving, afvloeiingsregelingen, gezondheid en veiligheid op de werkplek en insolventieprocedures. Bovendien staan wij onze cliënten bij in hun contacten met vakbonden. Wij beschikken tevens over een ruime ervaring in collectieve en individuele ontslagen, geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en bestuurdersgeschillen. Onze advocaten combineren hun juridische kennis in alles wat zij doen met zakelijk inzicht. Dit is noodzakelijk om gevoelige personeelskwesties te begrijpen.

In Nederland, België en Luxemburg is het arbeidsrecht uiterst technisch en complex. Dit kan ondernemingen onder druk zetten en vereist een efficiënt omgaan met dergelijke druk. De praktijkgroepen Arbeid & Pensioen en Vennootschap & Onderneming werken daarom nauw samen. Verschillende leden van onze praktijkgroep zijn lid van relevante adviescommissies van de overheid.

 • Onze ervaring

  Onder onze cliënten bevinden zich een groot aantal multinationals, Nederlandse, Belgische en Luxemburgse ondernemingen en overheden, evenals talrijke financiële instellingen.

  Ons team is een vertrouwenspartner met een pragmatische kijk op de bedrijfsvoering. We stellen praktische adviezen en aanbevelingen altijd voorop. Dankzij uitgebreide ervaring zijn wij in staat snel te handelen en problemen te analyseren, in het licht van de laatste jurisprudentie en de meest recente ontwikkelingen.

  Onze advocaten publiceren regelmatig over individuele en collectieve ontslagen. Ze spreken veelvuldig over deze onderwerpen en de actuele ontwikkelingen ervan op seminars en congressen.

 • Dit zeggen anderen
  • ‘Knowledgeable, experienced, efficient and practical team. Very capable pair of hands. You’ll get all the support you require.’
   The Legal 500 2023
  • 'Strong involvement in cases and excellent legal knowledge. They are also able to translate (sometimes complex) legal concepts into understandable and practical explanations.’
   The Legal 500 2023
  • 'A team that is fully in tune with what is happening in the market at the relevant time, and is hardworking, flexible, knowledgeable, pragmatic, helps us to get deals done and always ensures that we get the right advice at the right time. Great collaboration between the Rotterdam and Amsterdam offices, and between the different practice areas. Great junior support and a strong bench of emerging partners.’
   The Legal 500 2023
  • ‘Very experienced and skilful partners, with a good sense of legal interpretation and societal developments and expectations. No hidden agenda and very clear communication.’
   The Legal 500 2023
  • 'Very approachable.'
   Chambers Europe 2022
  • ‘Highly skilled and experienced team’.
   The Legal 500 2022
  • ‘The contact is personal and fast. The advice is sound. The lawyer takes the time to give clear and simple explanations. He is very open to discussion.’
   The Legal 500 2022
  • ‘The people we work with are very knowledgeable, easy to work with and hands-on’.
   The Legal 500 2022
  • ‘They focus on results, with the right amount of pressure’.
   The Legal 500 2022
  • 'NautaDutilh‘s ‘highly skilled and experienced team’
   The Legal 500 2022
  • 'Solid social and business skills’.
   The Legal 500 2022
  • 'The response on e-mails is always very quick and professional’.
   The Legal 500 2022
  • The team we work with feels like a business partner’.
   The Legal 500 2022
  • Their business acumen is much appreciated’.
   The Legal 500 2022
  • They really are willing to get together and work on a solution’.
   The Legal 500 2022
  • Very responsive and pragmatic team, always available to help, and always giving us the feeling they put everything aside to assist us. High expertise and insight in likelihood and outcome of legal scenarios.’
   The Legal 500 2022

Het team is gespecialiseerd in

 • Collectief & Individueel Ontslag

  In Nederland, België en Luxemburg is de positie van werknemers uitgebreider beschermd dan in veel andere landen. Ontslagprocedures kunnen uiterst ingewikkeld en tijdrovend zijn. Om die reden is het vaak beter om problemen te voorkomen.

  Expertise in complexe situaties
  Onze specialisten in individuele en collectieve ontslagen kunnen beroep doen op een uitgebreide ervaring en know-how om uiteenlopende cliënten professioneel en op maat bij te staan.


  Uitgebreid toepassingsgebied
  Ons team richt zich op het adviseren en procederen over individuele en collectieve ontslagen in de brede zin van het woord. Wij behandelen regelmatig collectieve ontslagen, waarbij - onder meer in het kader van een sociaal plan - onderhandeld wordt met de ondernemingsraden en de vakbonden. Hoewel onze advocaten hoofdzakelijk optreden voor werkgevers, vertegenwoordigen zij ook werknemers, voornamelijk kaderpersoneel en bestuurders.

  Daarnaast is ons team in samenwerking met de Fiscale praktijkgroep van NautaDutilh in staat om problemen op het gebied van sociale zekerheid of van belastingtechnische aard op te lossen. Tevens werken wij samen met het departement Vennootschap & Onderneming en hun specialisten in fusies en overnames bij reorganisaties die voortvloeien uit overnames.

 • Gelijke Behandeling & Anti-Discriminatie

  Het recht op gelijke behandeling op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Normen voor gelijke behandeling op het werk zijn vastgelegd in internationale en nationale regelgeving.

  Zo mag een werkgever geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen op het gebied van verloning. Het gaat daarbij niet alleen om het basissalaris maar ook om de bijkomende premies en andere voordelen. Een werkgever mag evenmin onderscheid maken op grond van geslacht bij de werving en selectie, bij het sluiten of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, het verschaffen van opleidingsmogelijkheden, het verschaffen van uitkeringen en voordelen, of in het kader van haar promotiebeleid.

  Verder verbiedt de wet werkgevers om tussen werknemers een onderscheid te maken op basis van leeftijd of op basis van het type van arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur). Discriminatie op basis van leeftijd is een actueel thema, onder meer in de discussie over vervroegd pensioen, het toekennen van vakantiedagen op grond van leeftijd, het opnemen van specifieke maatregelen voor oudere werknemers in sociale plannen. Ons team Arbeid & Pensioen beschikt over een brede ervaring op het gebied van non-discriminatie, voornamelijk in het kader van het opstellen van sociale plannen, bedrijfspolicies en het oplossen van geschillen.

 • Outsourcing

  De praktijkgroep Arbeid & Pensioen adviseert cliënten in complexe kwesties met betrekking tot outsourcing en delocalisatie.

  Wij helpen cliënten deze juridische transacties te begrijpen en hun juridische gevolgen zo veel als mogelijk te beperken. Onze advocaten beschikken over de ideale ervaring om de overgang van personeel te begeleiden en zijn vertrouwd met aspecten als informatie en overleg rondom outsourcing. In nauwe samenwerking met onze cliënten bedenken wij nieuwe manieren om outsourcing-transacties uit te voeren en de gevolgen van de wetgeving op het gebied van overdrachten van ondernemingen te beperken.

 • Restrictive covenants

  In Nederland, België en Luxemburg is het een algemeen gebruik om bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst op te nemen, zoals het niet-concurrentiebeding dat de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst verbiedt om soortgelijke werkzaamheden te verrichten voor een concurrerende onderneming.

  Er bestaan echter nog andere restrictive covenants, zoals een geheimhoudingsclausule, een niet-afwervingsbeding of een beding met betrekking tot het niet hebben van zakelijke relaties. De bescherming van de intellectuele eigendom van de onderneming in tijden van innovatie is eveneens een belangrijke bezorgdheid.

  Bijzondere bedingen zorgen vaak voor meningsverschillen of geschillen tussen de werkgever en de (voormalige) werknemer.

  Ons team Arbeid & Pensioen beschikt over een grote ervaring in het opstellen van dergelijke bedingen en geeft hierover advies. Wij helpen onze cliënten bij het opstellen van niet-concurrentiebedingen- en andere bijzondere clausules, adviseren hen regelmatig over de afdwingbaarheid van deze bedingen en kunnen steunen op een ruime ervaring over dit onderwerp, teneinde enige discussies die hiermee gepaard gaan, op te lossen. Wij werken tevens in nauwe samenwerking met onze praktijkgroep Intellectuele Eigendom voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgeheimen, commerciële activiteiten van voormalige werknemers, etc.

 • Tewerkstelling & Fiscaliteit

  Arbeidsrecht en fiscaal recht zijn nauw met elkaar verbonden. Zo hebben allerlei arbeidsrechtelijke zaken fiscale consequenties en vice versa.

  Om deze reden hebben onze Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid en Fiscale teams een geïntegreerde aanpak om steeds een optimale oplossing aan cliënten te bieden.

  Onze advocaten zijn gespecialiseerd in fiscaal recht en beschikken over een grondige kennis van allerhande heffingen, rechten, belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, met inbegrip van internationale aspecten. Samen met onze specialisten in arbeidsrecht adviseert ons fiscaal team zowel werkgevers als werknemers over de meest uiteenlopende kwesties met betrekking tot lonen en fiscaliteit, zoals voordelen in natura, aandelenplannen, detachering naar het buitenland en speciale regelingen voor expats. Bovendien begeleidt ons team cliënten bij belastings- en sociale zekerheidscontroles en vertegenwoordigt cliënten in rechtszaken.

 • Verloning & Pensioenen

  De verloning van werknemers is één van de belangrijkste factoren die een onderneming aantrekkelijk maakt.

  Voor ondernemingen is het belangrijk om een globaal verloningsbeleid te hebben dat bijdraagt aan de rentabiliteit en het efficiënt beheer van de onderneming. De expertise van NautaDutilh op het gebied van Europese regelgeving inzake verloning en pensioenen is een belangrijke troef voor onze cliënten wereldwijd. Hoewel onze Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid teams gevestigd zijn in Nederland, België en Luxemburg, werken wij samen met buitenlandse kantoren in grensoverschrijdende zaken voor ondernemingen die wereldwijd actief zijn.

  Deskundigheid met een keurmerk
  De praktijkgroep Arbeid & Pensioen van NautaDutilh is hoog gekwalificeerd en kent de complexe materie van verloning en pensioenen. Verschillende leden van ons team zijn gespecialiseerd in pensioenmateries. In nauwe samenwerking met onze praktijkgroepen Fiscaal en Banking & Finance kunnen wij onze cliënten het deskundig advies geven dat zij verwachten en nodig hebben.

  Ons team adviseert werkgevers, pensioenfondsen en verzekeraars over collectieve en individuele pensioenregelingen en geschillen die hieruit voortvloeien. Ook ondersteunen wij onze cliënten bij het opstellen van pensioen- en gerelateerde regelingen. Wij houden nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van pensioenwetgeving nauwgezet bij. Onze specialisten blijven op de hoogte van nieuwe wetgeving voordat deze in werking treedt. Hierdoor kunnen wij onze cliënten tijdig deskundig advies geven, zodat de overgang naar een nieuwe situatie snel en vlot verloopt.

Gerelateerde artikelen

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.