Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hebben de afgelopen jaren te maken met zaken als strengere kapitaalvereisten, strengere gedragsregels en vaak met complexe internationale geschillen. Nieuwe Europese regelgeving heeft verstrekkende gevolgen, het vertrouwen van het grote publiek moet herstellen.

NautaDutilh adviseert een groot aantal cliënten in de financiële sector, waaronder banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, private equity huizen en hedgefondsen. We beschikken over diepgaande expertise op het gebied van kapitaalmarkten, fusies en overnames, financieringen, structured finance, financiële geschillen, fraude en organisatiecriminaliteit, marktmisbruik en financieel toezicht en regulering. We geven advies over derivaten, financiële diensten en regulering aan vrijwel alle grote nationale of internationale banken, financiële instellingen en toezichthouders met belangen in Nederland. De Corporate / M&A groep van NautaDutilh is eveneens sterk aanwezig in de financiële dienstverlening.


Grote financierings- en procespraktijk

NautaDutilh beschikt over het grootste team op het gebied van acquisitiefinanciering, structured finance en algemene bancaire financiering van Nederland. We adviseren over complexe, eenmalige financieringen en passen die kennis toe op reguliere financieringen. Ook zijn we betrokken bij bancaire en financiële geschillen, bij arbitrage en bij zaken voor gespecialiseerde alternatieve arbitrage-organen. Deze zaken variëren van procedures voor het nakomen van kredietverplichtingen, vermeende misleidende verkoop van financiële producten, aanspraken op zorgplicht, prospectusaansprakelijkheid, accountantsaansprakelijkheid en wettelijke handhavingsprocedures tot interne onderzoeken waarbij de financiële toezichthouders betrokken zijn.

Belangrijkste Banking & Finance kantoor in Nederland

NautaDutilh is internationaal erkend als belangrijkste Banking & Finance kantoor in Nederland, met ongeëvenaard inzicht in de markt. We zijn erkend voor de ontwikkeling van geavanceerde financiële concepten, onze ruime marktervaring, uitgebreide expertise in regelgeving en onze prominente en baanbrekende procespraktijk. Cliënten bouwen en vertrouwen op NautaDutilh, zowel voor reguliere transacties als voor meer complexe uitdagingen die de huidige internationale economische omgeving met zich meebrengt.

Binnen de praktijkgroep Banking & Finance zijn we actief in:

Uitgelicht werk

Sinds de oprichting van NautaDutilh in 1724 spelen we een belangrijke rol in tal van gerenommeerde transacties, die teruggaan tot de financiering van de ontwikkeling van Washington DC in 1795. Een meer recente grensoverschrijdende zaak is het advies aan ING over herstructurering van de transactie tussen ING en de Nederlandse overheid, waarbij ING het kredietrisico op een portefeuille van Amerikaanse hypothecaire obligaties overdroeg aan de Nederlandse Staat. Daarnaast is ons team bijvoorbeeld betrokken bij grensoverschrijdende geschillen met betrekking tot de Madoff-fraude en de Fortis 2007 claimemissie. In het recente verleden vertegenwoordigden we cliënten in grensoverschrijdende collectieve schikkingen van effecten claims, onder andere voor Shell en Converium.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.