Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Marktontwikkelingen, internationalisering en veranderende wet- en regelgeving stellen ondernemingen voortdurend voor strategische keuzes of aanpassingen van de bedrijfsvoering danwel de corporate structuur.

Dit vraagt om inzet van juridische expertise. Bijvoorbeeld begeleiding van fusies en overnames, vormgeving van joint ventures, oprichting van vennootschappen en advies over corporate governance.Vaak gaat het om complexe structuren, zeker in internationale zaken. Brede kennis en ervaring, evenals een oplossingsgerichte benadering, zijn dan veelal doorslaggevend.


Diepgaande kennis van cliënten en sectoren
NautaDutilh's corporate groep biedt deze kennis en ervaring. Waar eenvoudige oplossingen ontbraken, stond NautaDutilh aan de wieg van een groot aantal ondernemingsrechtelijke innovaties. Deze innovaties vergen diepgaande kennis van cliënten en de omgeving waarin deze opereren. Daarom werkt NautaDutilh in gespecialiseerde, praktijkgroep overstijgende sectorteams.

Kennis en ervaring op zeer hoog niveau
Bij ondernemingsrechtelijke advisering is ondersteuning vanuit andere disciplines onontbeerlijk. Denk aan het opzetten van financieringsstructuren, het beoordelen van mededingingsaspecten, analyse van risico's van procedures, advisering over fiscaliteit, intellectuele eigendomsrechten of arbeidsrecht. Op al deze gebieden heeft NautaDutilh kennis en ervaring beschikbaar op zeer hoog niveau.

Snel, efficiënt en pragmatisch
We zijn sterk in innovatief maatwerk. Tegelijkertijd zijn we pragmatisch en maken zaken niet ingewikkelder dan ze zijn. Zowel bij complexe als bij minder complexe zaken bieden we meerwaarde. Door snelheid, efficiëntie en een pragmatische, kostenbesparende aanpak. Onze omvang, ervaring en aanwezige facilitaire ondersteuning maken een zeer efficiënte verzorging van het complete transactiemanagement mogelijk.

Top tier ranking en spraakmakende zaken
Onze cliënten erkennen deze meerwaarde, evenals de bijzondere positie van ons kantoor. Onze top tier rankings in juridische gidsen bevestigen dat. De innovatiekracht en reputatie van onze ondernemingsrechtelijke groep komen tot uiting in zaken als de overname van ABN AMRO, de overname van Crucell door Johnson & Johnson en de participatie van Intel in ASML. Sinds 2008 worden we door de markt erkend als een tier one kantoor.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.