We adviseren nationale en internationale bedrijven en vertegenwoordigen ook vaak de belangen van een breed spectrum aan overheidsinstanties.

Overheid- & Ondernemingsrecht wordt binnen NautaDutilh gezien als essentieel onderdeel van haar advies- en procespraktijk.

Alle sectoren van de samenleving hebben te maken met een steeds toenemende regulering: zowel vanuit de Europese Unie als vanuit de lidstaten zelf. Regels op het gebied van veiligheid, markttoezicht, voedselveiligheid, milieu en ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking maken daarvan een groot deel uit. Onze afdeling Overheid & Onderneming adviseert op dat gebied het nationale en internationale bedrijfsleven zoals de chemische industrie, de energiesector, producenten van levensmiddelen en van farmaceutische producten, maar treedt ook dikwijls op voor uiteenlopende overheidsinstanties. Wij voeren procedures voor alle bijzondere administratieve gerechten in de Benelux.

Juist vanwege dit grote belang van de overheidsregulering voor alle marktsectoren werken wij geïntegreerd samen met de praktijkgroepen Fusies & Overnames, Geschillenbeslechting, Bouw & Vastgoed en Mededinging. Daarnaast maken we onderdeel uit van de industriegroep Energy & Utitlities. Hierdoor wordt alle relevante marktkennis snel uitgewisseld.

 • Recent werk
  • In het kader van de participatie door de Staat in het aandelenkapitaal van het Havenbedrijf Rotterdam hebben wij de bestuursrechtelijke positie van het Havenbedrijf Rotterdam doorgelicht. Idem bij de overname van KLM door Air France.
  • Wij zijn de vaste bestuursrechtelijke advocaat van ExxonMobil en hebben ExxonMobil in het recente verleden bijgestaan bij de verplichte terugvordering door de Staat van onterecht verleende staatssteun.
  • Het inspreken op het voorontwerp van het wetsvoorstel inhoudende de verhandelbare Co2-rechten (opgenomen in de Kamerstukken) alsmede de advisering hierover van Delta, E.ON alsmede voeren van procedures terzake bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Assistentie, zowel advies als bijstaan in procedures van diverse cliënten op het gebied van milieurecht en ruimtelijke ordening zoals DSM, de Koninklijke Maatschappij De Schelde, ExxonMobil.
  • Amsterdam Zuidelijke IJ-oever: een van de grootste en meest ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten in Nederland. NautaDutilh adviseert de gemeente Amsterdam (Bureau Project Management) over alle regelgevende aspecten rond dit project.
  • Zuidas Amsterdam: een project van € 4 miljard voor de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam. Het betreft de aanleg van een nieuwe infrastructuur en de bouw van kantoren, winkels en woningen tot een totaal van circa 2,6 miljoen m2. NautaDutilh adviseert de gemeente Amsterdam over alle juridische aspecten van het project.
  • Bezorgdheid over luchtverkeerhinder in de omgeving van vliegvelden. In België hebben de activiteiten van de nationale luchthaven (Brussel-Zaventem) of plaatselijke luchthavens (Bierset en Charleroi) aanleiding gegeven tot gerechtelijke procedures voor het Constitutionele Hof, de Raad van State en het Hof van Beroep te Brussel. Wij hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geadviseerd en vertegenwoordigd in een procedure om te waarborgen dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het fundamentele recht op een gezonde omgeving worden gerespecteerd.
  • Onderhandelingen met en advisering van een vooraanstaande industriële non-ferro-onderneming in België over de implementatie van een langdurige overeenkomst met de Vlaamse overheid inzake bodemsanering. Advisering over milieukwesties in verband met de herstructurering van de groep en het verzorgen van bezwaarschriften tegen milieubelastingen.
  • Vertegenwoordiging van een toonaangevend chemiebedrijf in een strafrechtelijke procedure betreffende de vermeende inbreuk op de gezondheid van werknemers en veiligheidsprocedures.
  • Liberalisering van de energiemarkt: advisering en procesvoering in verband met de toegang tot transitnetwerken.
  • Advisering en procesvoering in geschillen in verband met milieu- en stedenbouwkundige plannen voor de grootste energieleverancier van België.
  • Procesvoering over de maatregelen ter voorkoming van geluidshinder door het luchtverkeer die zijn getroffen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn aangevochten door de luchtvaartmaatschappijen.
 • Dit zeggen anderen
  • ''Hands-on mentality, loyalty, broad expertise, and friendly personalities. The team is able to assist on the full spectrum of environmental and planning matters and is not afraid to tackle complex legal questions with a political dimension.’
   The Legal 500 2023
  • ‘Strong capabilties and expertise, flexible and available. Trusted advisors when times are critical.’
   The Legal 500 2023
  • 'The environment & planning team at NautaDutilh has a proven track record in the real estate, industry, and energy sectors. The team stands out for its consistent high quality at every level, its understanding of the client’s business, and because its people are a pleasure to work with. They are among my main referral partners for this reason.’
   The Legal 500 2023
  • ‘Super high level of engagement and strong project management skills.’
   The Legal 500 2023
  • ‘Experts in their domain. Easily reachable. High level of partner involvement.’
   The Legal 500 2023
  • 'Very responsive with high quality legal advice which is pragmatic and to the point.’
   The Legal 500 2023
  • ‘Strong vision, strong partnership.’|
   The Legal 500 2023
  • 'Great support on sensitive files.’
   The Legal 500 2023
  • 'customer focus.'
   The Legal 500 2022
  • 'they offer excellent guidance.'
   The Legal 500 2022
  • ‘Exceptional quality of work, content wise but also experts in litigation tactics.‘
   The Legal 500 2022
  • ‘Hands-on and always available, with a can-do mentality.‘
   The Legal 500 2022
  • ‘In my opinion, the go-to team in the Netherlands.‘
   The Legal 500 2022
  • ‘Ready to go the extra mile to get the best result for the client.‘
   The Legal 500 2022
  • ‘Very pleasant to-the-point communication.‘
   The Legal 500 2022
  • Highly regarded practice with a very skilled team. Pragmatic and outcome-focused approach.’
   The Legal 500 2022
  • 'NautaDutilh has very comprehensive knowledge and experience in Belgian constitutional and administrative law and is able to deliver support in a short period of time.'
   Chambers Europe 2023

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.