Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

In Nederland, België en Luxemburg is het een algemeen gebruik om bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst op te nemen, zoals het niet-concurrentiebeding dat de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst verbiedt om soortgelijke werkzaamheden te verrichten voor een concurrerende onderneming.

Er bestaan echter nog andere restrictive covenants, zoals een geheimhoudingsclausule, een niet-afwervingsbeding of een beding met betrekking tot het niet hebben van zakelijke relaties. De bescherming van de intellectuele eigendom van de onderneming in tijden van innovatie is eveneens een belangrijke bezorgdheid.

Bijzondere bedingen zorgen vaak voor meningsverschillen of geschillen tussen de werkgever en de (voormalige) werknemer.

Ons team Arbeid & Pensioen beschikt over een grote ervaring in het opstellen van dergelijke bedingen en geeft hierover advies. Wij helpen onze cliënten bij het opstellen van niet-concurrentiebedingen- en andere bijzondere clausules, adviseren hen regelmatig over de afdwingbaarheid van deze bedingen en kunnen steunen op een ruime ervaring over dit onderwerp, teneinde enige discussies die hiermee gepaard gaan, op te lossen. Wij werken tevens in nauwe samenwerking met onze praktijkgroep Intellectuele Eigendom voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgeheimen, commerciële activiteiten van voormalige werknemers, etc.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.