Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Recente crises maken duidelijk dat de huidige verslaglegging van ondernemingen, zowel financiële als overige verslaglegging, niet langer voldoet.

Het verschaft niet de onbevooroordeelde, transparante en relevante informatie over de economische prestatie en conditie van ondernemingen, waar de maatschappij en de financiële markten behoefte aan hebben. Verslaglegging moet niet alleen inzicht geven in hoeveel winst de onderneming in het verleden heeft behaald, maar moet ook laten zien hoe de onderneming toekomstige winst denkt te realiseren. NautaDutilh ziet haar Accounting cliënten daarin een duidelijke rol nemen. Integrated Reporting is er goed een voorbeeld van.


Crises leiden ook tot stringentere wet- en regelgeving en extern toezicht op ondernemingen. Wij verwachten dat ook woningcorporaties en zorginstellingen binnen niet onafzienbare tijd onder toezicht staan. Toezicht en regelgeving gaat richtinggevend zijn bij de operatie van deze ondernemingen en de bijbehorende besluitvorming.

Internationaal team

NautaDutilh ondersteunt bij de internationalisering en toenemende complexiteit van business modellen en strategieën van Consulting en Accounting cliënten. We zien dat de bedrijfsvoering en dienstverlening globaliseren, evenals de wet- en regelgeving en extern toezicht. Er komen meer Verordeningen die rechtstreeks werken in de lidstaten van de Europese Unie, in plaats van Richtlijnen die nog in nationale regelgeving moeten worden omgezet. Buitenlandse toezichthouders wensen ook in land van vestiging van onze cliënten toezicht te houden. Dankzij ons wereldwijde netwerk van vooraanstaande kantoren zijn we in staat in deze internationale wereld altijd de best beschikbare specialisten in te zetten.

Kennis delen en samen doelstellingen realiseren

NautaDutilh helpt bij het verwezenlijken van doelstellingen, om samen een sustainable toekomst te creëren. We beschikken over jarenlange expertise en een goede reputatie op het gebied van buitenlands en nationaal toezicht, corporate governance, offshoring, data protection, IE/ICT en private equity. Gecombineerd met onze diepgaande kennis van markten zijn we in staat om niet alleen op te treden legal advisor, maar daadwerkelijk een business partner te zijn. Wij werken veel in-house waardoor de dynamiek van onze cliënten de juiste plaats krijgt in onze adviezen en implementaties. Kennis delen vinden wij essentieel voor het realiseren van deze ambitie en de doelstellingen van onze cliënten. Dit doen we onder andere door dedicated portals die we voor onze cliënten inrichten. Een dashboard dat pro-actief informeert over ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die van belang is voor een onderneming en bijbehorende besluitvorming. Een dashboard waarop onze cliënten te allen tijde inzichtelijk hebben wat wij als NautaDutilh doen en waar onze cliënten voor staan.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.