Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Enerzijds door demografische trends en technologische vernieuwingen, anderzijds door beleidsmatige ingrepen in het zorgstelsel door de overheid.

De regelgeving vanuit zorgautoriteiten en overheid neemt toe, bijvoorbeeld op het gebied van declaraties, rechten van de zorgcliënt en winstuitkering. Ondertussen laat ook de invloed van Europese regelgeving zijn invloed voelen, en confronteert zorginstellingen met mededingingsregels. Tegelijkertijd tekent zich een consolidatietrend af en verwacht de sector een opkomst van publiek- private samenwerking. De traditionele stichtingstructuur van ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland moet plaats maken voor andere rechtsvormen.

Tot slot staan de overheid en de sector voor de uitdaging de kosten van de zorg in Nederland in de hand te houden; bepaald geen eenvoudige opgave. Naar verwachting is hiervoor tot 2019 EUR 11 miljard extra financiering nodig. Nu traditionele bankfinanciering deze financieringsbehoefte niet geheel kan opvangen, moeten zorginstellingen alternatieve financiering zoeken.

Uitgelicht werk

  • NautaDutilh adviseerde bij financieringen van de (ver)nieuwbouw van een aantal zorginstellingen, waaronder Stichting Isala Klinieken (Zwolle), Stichting Orbis Medisch Centrum (Sittard-Geleen), VU Medisch Centrum (Amsterdam), Meander Medisch Centrum (Amersfoort), Stichting Alysis Zorggroep Arnhem), Stichting Ziekenhuis Bernhoven (Veghel), Stichting Ziekenhuisgroep Twente (Almelo en Hengelo), UMC St. Radboud (Nijmegen), Academisch Medisch Centrum (Amsterdam), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Stichting Reinier de Graaf Groep (Delft), Stichting Zorgpartners Friesland (Leeuwarden) en Stichting Zaans Medisch Centrum (Zaandam). 
  • NautaDutilh adviseert over standaard kredietdocumentatie ten behoeve van (geborgde) bancaire financiering.

  • NautaDutilh staat ZBC's (Zelfstandige Behandel Centra) bij in het opzetten van een groepsstructuur die winstuitkering mogelijk maakt, mede met inachtneming van fiscale aspecten.
  • Governance Code- NautaDutilh heeft Auris en enkele andere zorginstellingen geadviseerd over de implementatie van de zorgbrede governance code.
  • Yulius (voorheen RMPI/De Grote Rivieren) - NautaDutilh adviseert Yulius over onder meer het onderscheid van de financiering AWBZ en ZVW en haar algemene voorwaarden alsmede op het terrein van gegevensuitwisseling met ketenpartners en dossierinzage.
  • Capital Care Partners – NautaDutilh adviseert Capital Care Partners bij het opzetten en structureren van het investeringsfonds voor de zorgsector.
  • NautaDutilh adviseert RaPar bij haar investeringen in de sector.

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.