Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Enerzijds door demografische trends en technologische vernieuwingen, anderzijds door beleidsmatige ingrepen in het zorgstelsel door de overheid.

De regelgeving vanuit zorgautoriteiten en overheid neemt toe, bijvoorbeeld op het gebied van declaraties, rechten van de zorgcliënt en winstuitkering. Ondertussen laat ook de invloed van Europese regelgeving zijn invloed voelen, en confronteert zorginstellingen met mededingingsregels. Tegelijkertijd tekent zich een consolidatietrend af en verwacht de sector een opkomst van publiek- private samenwerking. De traditionele stichtingstructuur van ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland moet plaats maken voor andere rechtsvormen.

Tot slot staan de overheid en de sector voor de uitdaging de kosten van de zorg in Nederland in de hand te houden; bepaald geen eenvoudige opgave. Naar verwachting is hiervoor tot 2019 EUR 11 miljard extra financiering nodig. Nu traditionele bankfinanciering deze financieringsbehoefte niet geheel kan opvangen, moeten zorginstellingen alternatieve financiering zoeken.

Lees meer over onze ervaring in de zorgsector.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf YouTube, een service van Google. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.