Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Invallen, doorzoekingen ter inbeslagname, informatievorderingen en inspectiebezoeken. Het maakt eigenlijk niet uit hoe de autoriteiten het bezoek aan uw onderneming bestempelen, het betreft te allen tijde een indringend bezoek voor uw onderneming en medewerkers en vereist een onmiddellijke reactie. Het team van NautaDutilh is zeer ervaren in het on site assisteren en verlenen van bijstand aan allerlei soorten bedrijven in verschillende sectoren. We beschikken over een groot team van professionals met verschillende expertises die kunnen worden ingeschakeld wanneer nodig. Met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Luxemburg kunnen onze specialisten bovendien overal snel ter plaatse zijn om uw onderneming te assisteren. 

Er zijn verschillende autoriteiten waarmee uw onderneming te maken kan krijgen, afhankelijk van het type onderneming en dienstverlening. Het is van groot belang direct duidelijkheid te krijgen over de aard van het onderzoek omdat de regels per autoriteit kunnen verschillen.

Voorbeelden zijn:

 • Strafrechtelijke autoriteiten, zoals de fiscale opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) in strafrechtelijke of fiscale onderzoeken;
 • Financiële toezichthouders, zoals de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor onder toezicht staande instellingen;
 • Mededingingsrechtelijke autoriteiten zoals de Europese Commissie of ACM in verband met mededingingsrechtelijke onderzoeken ten aanzien van marktpositie en kartelvorming;
 • Overige inspectiediensten, zoals de Inspectie SZW, NVWA, ILT, Omgevingsdiensten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze advocaten zorgen bij een doorzoeking of andersoortig bezoek van de autoriteiten dat de omvang, bevoegdheden en de beperkingen daaraan worden gerespecteerd en beschermd. Een belangrijk aspect daarbij is het waarborgen van geprivilegieerde informatie binnen uw onderneming. Onze aanpak is pragmatisch, waarbij we de dialoog zoeken met de betreffende autoriteiten om de doorzoeking of inspectie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk impact op uw bedrijfsvoering. Daarbij staan discretie en bescherming van de (rechts)positie van uw onderneming en medewerkers voorop. NautaDutilh biedt ook assistentie en ondersteuning bij het vervolgtraject, dat vaak bestaat uit het onderhouden van contacten met de autoriteiten, het voorbereiden en bijwonen van (getuigen)verhoren van medewerkers en het verstrekken van aanvullende informatie. NautaDutilh heeft ook de expertise en capaciteit in huis om een (intern) onderzoek te verrichten voor uw onderneming (zie ook Corporate Investigations team), om uw onderneming in staat te stellen te bepalen of, en zo ja welke mogelijke onregelmatigheden zich binnen uw onderneming hebben voltrokken zodat proactief op herstelmaatregelen kan worden gestuurd. 

Omdat een doorzoeking of inspectie veelal onverwacht plaatsvindt, helpen wij ondernemingen ook regelmatig bij de voorbereiding op een eventuele inval of inspectie, zodat uw medewerkers precies weten wat wel en niet te doen. Wij hebben hiervoor een Dawn Raid Manual beschikbaar en geven regelmatig tailor made trainingen. Wilt u onze Engelstalige Dawn Raid Manual ontvangen, klik dan hier: [link]. Download voor meer informatie onze Nederlandstalige invallenapp via Apple of Google Play.

Multidisciplinair team NautaDutilh
 

NautaDutilh heeft een multidisciplinair team bestaande uit experts op het gebied van Corporate Crime, Public Law en EU and Competition law. Het team kenmerkt zich door zijn pragmatische en hands-on aanpak. Bij grootschalige invallen heeft NautaDutilh de capaciteit om op te schalen en waar nodig op meerdere locaties tegelijk aanwezig te zijn. Onze medewerkers krijgen hiertoe specifieke training om een inval of inspectie in goede banen te leiden.

Publications and media
 

 • Invallenapp te downloaden via Apple or Google Play
 • Dawn Raid Manual (English version, to receive a copy click here [link]
 • Online Dawn Raid Seminar NautaDutilh - 1 oktober 2020

 

Gerelateerde onderwerpen
 

 

Uitgelicht werk

 • Bijstand aan Telia Company bij een strafrechtelijke doorzoeking in een veel besproken zaak in de media waarin Telia Company werd verdacht van omkoping met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Oezbeekse telecommarkt. Het betrof een (digitale) doorzoeking en bijstand in het vervolgtraject in een multi-jurisdictie onderzoek in Nederland, de Verenigde Staten en Zweden;
 • Bijstand aan een vervoersmaatschappij tijdens een strafrechtelijke doorzoeking op meerdere locaties in verband met vermeende omkoping en fraude en begeleiding bij het vervolgtraject, resulterend in een onherroepelijke vrijspraak. Bijstand betrof onder meer discussies over geprivilegieerd materiaal en de uitlevering van informatie op buitenlandse servers;
 • Bijstand bij een strafrechtelijke doorzoeking in een multi-jurisdictie onderzoek naar buitenlandse omkoping bij een internationale oliemaatschappij. Bijstand bestond uit het begeleiden van de doorzoeking, waaronder het waarborgen van geprivilegieerd materiaal van onder meer in-house advocaten en begeleiding bij het vervolgtraject. 
 • Bijstand in het kader van een doorzoeking van de Luxemburgse mededingingsautoriteit en assistentie in het vervolgtraject bij een Duitse koekjesfabrikant. Vervolgtraject mondde uit in een interne audit bij de Belgische en Luxemburgse business units en in een clementieverzoek bij de Luxemburgse autoriteit.
 • Bijstand bij een doorzoeking van een bank in verband met overtreding van Wwft-verplichtingen. In reactie op de doorzoeking heeft NautaDutilh ondersteund bij het uitvoeren van een onderzoek naar de compliance procedures en implementatie daarvan en een review van de transacties en cliëntendossiers;
 • Doorzoeking van de ACM bij een bedrijf in de Rotterdamse Haven en het verlenen van bijstand in het vervolgtraject (onder meer het verlenen van assistentie aan hoger management bij de eerste verhoren, monitoring van informatieverstrekking aan de ACM en coördinatie van contacten met ACM;
 • Tailor made dawn raid trainingen aan diverse ondernemingen ter voorbereiding van eventuele doorzoekingen of inspecties.

Wat anderen zeggen

 • "NautaDutilh provide a premier white-collar crime service. They have deep market knowledge and are instructed on a range of high profile cross-border matters. The team is collegiate and user friendly and adds tremendous value as part of an international consortium of law firms on cross-border matters." (Legal500 2019)
 • "The Nauta EU and competition team is very knowledgable, service oriented and facilitating." (Legal500 2020)
 • "The Nauta team is very pleasant to work with, hands on and easy accessible. You receive very good value for money." (Legal500 2020)
 • "Constructive attitude, pragmatic thinking within the limits of the law, approachable and social." (Legal500 2020)
 • "Top notch quality in various areas of economic crime. Strong international background, very well-connected with authorities." (Legal500 2020)

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.