Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Uw compliance is onze zorg. Compliance is een essentiële factor voor iedere onderneming en financiële instelling. Compliance omvat kort gezegd het in acht nemen van alle toepasselijke wet- en regelgeving en intern beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van corporate governance, belangenconflicten, handel met voorwetenschap, fraude- en corruptiebestrijding, internationale handelssancties, cliëntenonderzoek (know you customer), gegevensbescherming en privacy, meldplichten, licenties en vergunningen, mededinging, health, safety, security & environment (HSSE) en mensenrechten. Ons doel is cliënten te ondersteunen bij het realiseren van hun operationele, financiële en strategische ambities door de naleving van regels te waarborgen en een cultuur te bevorderen waarin ethisch handelen en integriteit centraal staan. 

De meeste ondernemingen beschikken over een op maat gemaakt compliance-programma. NautaDutilh beschikt over jarenlange ervaring in het ondersteunen van cliënten bij het creëren, verbeteren of evalueren van hun compliance-programma.

Vanuit het oogpunt van preventie is belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat alle medewerkers op alle niveaus zich bewust zijn van het belang van compliance en bekend zijn met de interne maatregelen en compliance-procedures. Goede voorlichting via interne communicatiekanalen en bijvoorbeeld workshops is daarvoor onmisbaar. 

Wij kunnen u ondersteunen bij het evalueren van de compliance-risico's die uw onderneming loopt, en de bijbehorende interne monitoring, en zo nodig reporting, van mogelijke onregelmatigheden en de afwikkeling daarvan (zie nader hieronder). Wij bieden uw onderneming op maat gemaakte oplossingen, zoals bijvoorbeeld:

 • due diligence-onderzoeken, audits en monitoring;
 • gedragscodes, beleidsmaatregelen, kennisgevingen, vragenlijsten, contractuele bepalingen e.d.; en
 • bedrijfsspecifieke compliance-cursussen.

Het is belangrijk dat adequate herstelmaatregelen worden genomen om compliance-problemen op te lossen en hun negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet adequate ondersteuning beschikbaar zijn bij eventuele (juridische) procedures voor rechtbanken of bestuurlijke instanties. Het is voor veel ondernemingen van toegevoegde waarde het compliance hersteltraject en de juridische afwikkeling bij één juridisch adviseur onder te brengen zodat vertrouwelijk, snel en efficiënt aan een complete oplossing kan worden gewerkt. Onze specialisten kunnen beide aspecten combineren om te komen tot een integrale aanpak. 

Ons compliance-team kan u van dienst zijn bij interne onderzoeken, corrigerende maatregelen en bij het aanpassen van bestaande beleidsmaatregelen en procedures. Ook kan het team u bijstaan bij civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures.

Compliance team NautaDutilh
 

Het Corporate Crime team van NautaDutilh heeft een omvangrijk team van twintig strafrechtadvocaten en kenmerkt zich door zijn pragmatische en hands-on aanpak. Al meer dan vijfentwintig jaar beschikken wij over de expertise waarin we financieel-economisch sanctierecht en bestuursrecht combineren. Met drie vrouwelijke partners aan de leiding onderscheidt het team zich bovendien door zijn female leadership. 

Uitgelicht werk

 • Het opstellen van en adviseren over gedragscodes en overige compliance-procedures (o.a. anti-omkoping, third party due diligence, klokkenluidersregelingen, gegevensbescherming) van (beursgenoteerde) ondernemingen;
 • Het uitvoeren van compliance due diligence bij M&A;
 • Het ondersteunen van financiële instellingen bij openbaarmakings- en compliance-kwesties verband houdende met het witwassen van geld en met het Know-Your-Customer-beginsel (KYC rules);
 • Het uitvoeren van 'gap analyses' met betrekking tot de compliance op uiteenlopende gebieden;
 • Het ondersteunen van financiële instellingen en ondernemingen bij het herzien van hun corporate governance-programma;
 • Bijstand aan financiële instellingen bij de uitvoering van aanwijzingen of lasten onder dwangsom van toezichthouders;
 • Bijstand aan ondernemingen bij rechtszaken met betrekking tot (belasting)fraude, omkoping en witwassen;
 • Verzorgen van tailormade compliancetrainingen aan financiële instellingen en (internationale) ondernemingen;
 • Het uitvoeren van interne onderzoeken naar potentiële onregelmatigheden.

Wat anderen zeggen

 Het Corporate Crime team is dan ook al jaren tier 1 in de Legal500 ranking.

 • "An experienced and dedicated team who are serving the client efficiently and effectively with a strong focus on delivery." (Legal500 2020)
 • "Constructive attitude, pragmatic thinking within the limits of the law, approachable and social." (Legal500 2020)
 • "Energetic, well educated, eager, go the extra mile and strive to win! That combined with an easy way of communication and interaction with a customer." (Legal500 2020)

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.