Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Een onderneming doen groeien is een complex proces, dat afhangt van verschillende factoren. Een deel van de waarde die gecreëerd wordt bij de opstart van een bedrijf, kan tijdens opeenvolgende investeringsrondes heel snel in het niets verdwijnen indien juridische kwesties genegeerd worden. Daarom is het enorm belangrijk dat u goed voorbereid van start gaat en dat u zich ervan bewust bent dat elke beslissing bepalend kan zijn voor de toekomst van uw bedrijf. Beloningsregelingen voor werknemers, geheimhoudings- en licentieovereenkomsten, algemene arbeidsvoorwaarden, IP-portfolio's en bedrijfsgegevens en informatiebladen moeten allemaal met kennis van zaken worden voorbereid en opgesteld, om eventuele verwarring te vermijden en uw juridische positie te versterken.

Uit ervaring weten we dat het niet altijd duidelijk is hoe uw advocatenkantoor daarin een rol kan spelen en u kan bijstaan in die aspecten. Daarom ontwikkelde NautaDutilh een eigen, gespecialiseerde aanpak met een sterk en toegewijd team. Om u als groeibedrijf geen zorgen te hoeven maken over de problemen waar u mee te maken krijgt en ten volle te kunnen focussen op de groei van uw activiteit, kunt u voor alle andere aspecten vertrouwen op de ervaring van onze opgeleide en ervaren professionals.

In dat opzicht ontwikkelde NautaDutilh ook Kreskado, een gespecialiseerd platform voor innovatieve groeibedrijven. Kreskado is Esperanto voor groei, een term die heel mooi het doel van dit platform samenvat: assistentie en advies verstrekken aan jonge, innovatieve ondernemingen en hen bijstaan in hun groei. Het platform biedt een antwoord op alle vaakgestelde vragen. Met de hulp van een uitgelezen klantenpanel (CEO's van groeibedrijven, investeerders en bedrijfsadviseurs) stelden we een uitgebreide vragenlijst op waarin we een antwoord geven op meer dan 30 vragen. We zijn er zeker van dat dit ook voor u een nuttig hulpmiddel is. Volgens Annie Van Broekhoven, afgevaardigd bestuurder van Q-Biologicals, was het alleszins "heel handig geweest om deze vragenlijst bij de hand te hebben bij de opstart van het bedrijf".

Maar daar blijft het niet bij. In onze contacten en tijdens overleg met besluitvormers bij groeibedrijven en met investeerders en bedrijfsadviseurs, maar ook bij de bevraging van kantoren voor technologieoverdracht en in onze regelmatige omgang met octrooibureaus en andere tussenpartijen, merkten we dat er een niet te verwaarlozen nood heerst aan kwaliteitsvolle juridische standaardmodellen met duidelijke toelichting en, waar nodig, met checklists en aanvullende verklarende nota's. Om op die behoefte in te spelen, bedacht NautaDutilh YICLaw, een specifiek portaal waar groeibedrijven terechtkunnen voor alle relevante informatie en documentatie. In een wachtwoordbeveiligde omgeving kunnen klanten de NautaDutilh-modellen raadplegen of hun eigen modellen creëren. Neem contact op met yiclaw@nautadutilh.com voor meer informatie over onze speciale pakketten.

Een droomhuwelijk?
Onder de noemer "A match made in heaven" (een droomhuwelijk, vrij vertaald) polste NautaDutilh naar de verwachtingen van de kantoren voor technologieoverdracht (Technology Transfer Offices of TTO's) van alle Belgische universiteiten, alsook naar die van Qbic en VIB. De bevindingen staan gebundeld in het verslag Belgian TTOs and Their Spin-offs, dat nieuwe inzichten verschaft op het vlak van successleutels en vereiste ondersteuning voor spin-offbedrijven. Die bevindingen toetsten we aan onze eigen ervaringen met groeibedrijven, en we stelden vast dat er heel wat parallellen bestaan. De verwijzing naar "a match made in heaven" moet in die zin worden opgevat als enerzijds een knipoog naar de relatie tussen Belgische TTO's en hun spin-offs, maar ook tussen TTO's, spin-offs en groeibedrijven aan de ene kant en NautaDutilh aan de andere.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf YouTube, een service van Google. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.