Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

De regels in Europa en Nederland in de strijd tegen witwassen en terrorisme financiering worden steeds strenger en meeromvattend. Ook blijft de aandacht van autoriteiten voor de functie van poortwachters (banken, accountants, en andere financiële instellingen) toenemen, wat reeds tot diverse handhavingsacties heeft geleid van toezichthouders en het openbaar ministerie wegens overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft"). De Wwft bevat de Nederlandse implementatie van de verschillende Europese anti-witwasrichtlijnen (AML directives). Daarnaast gelden diverse internationale economische en financiële sancties, die verbieden om met bepaalde partijen te handelen, bepaalde goederen te leveren (zoals dual use-goods) of financiële middelen ter beschikking te stellen aan partijen in gesanctioneerde landen. Niet-naleving van de Wwft of Sanctiewet 1977 kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming en management. Ondernemingen en financiële instellingen kunnen hoge boetes opgelegd krijgen. Ook het management loopt het risico om persoonlijk beboet of strafrechtelijk vervolgd te worden. Bovendien kan overtreding van deze wetgeving door een financiële instelling een antecedent voor haar bestuurders opleveren. Dit kan consequenties hebben voor (her)toetsingen van hoger management door de diverse toezichthouders. 

Het Wwft & Sancties-team van NautaDutilh adviseert dagelijks poortwachters, zoals financiële instellingen (o.a. banken, beleggingsinstellingen, verzekeraars) en accountants over compliance met de Wwft en Nederlandse en Europese sanctieregelgeving. Dit omvat onder meer het adequaat uitvoeren van cliëntenonderzoek (CDD / KYC) en onderzoek naar en melding van ongebruikelijke transacties, maar ook review van Wwft- en sanctiebeleid. Voor financiële instellingen komt daar vaak ook een review van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij. In het kader van vergunningaanvragen bij DNB en AFM kan ons team bovendien assisteren bij het opzetten van een volledig compliance framework (waar nodig in samenwerking met andere experts). 

Daarnaast adviseert NautaDutilh diverse ondernemingen, onder meer over het UBO-register of omdat zij worden geconfronteerd met vragen van poortwachters (zoals de bank of accountant) over bepaalde transacties of cliënten. Het adequaat en tijdig adresseren van dergelijke vragen is van groot belang, niet alleen om een melding ongebruikelijke transactie aan de Financial Intelligence Unit (FIU) te voorkomen, maar ook omdat het niet (adequaat) beantwoorden van die vragen verregaande consequenties kan hebben voor uw onderneming, zoals het beëindigen van de relatie door de bank of het onthouden van een goedkeurende verklaring door de accountant. 

Voor internationaal opererende ondernemingen blijft het uitdagend om compliant te zijn met de internationale sancties. De EU-Blokkeringsverordening verbiedt aan Europese entiteiten te handelen in overeenstemming met daarin aangewezen VS-sancties (OFAC-sancties), wat tot lastige situaties kan leiden voor ondernemingen. NautaDutilh is een goed gepositioneerd en onafhankelijk advocatenkantoor en heeft sterke relaties met advocatenkantoren in landen wereldwijd, waaronder in de VS, om cliënten een multi-jurisdictie advies te kunnen geven.

Indien uw instelling of onderneming wordt geconfronteerd met een onderzoek door de AFM, DNB of de FIOD vanwege mogelijke niet-naleving van de Wwft of sanctieregelgeving staat ons team klaar om het onderzoek in goede banen te leiden, het risico op sanctionering zoveel als mogelijk te mitigeren en om te assisteren bij het treffen van herstelmaatregelen (zie ook Assistentie bij invallen). Het kan tevens nodig zijn zelf onderzoek te verrichten naar bepaalde transacties of cliënten. Ons Corporate Investigations team helpt uw onderneming hier graag bij en heeft jarenlange expertise op het gebied van compliance reviews en interne onderzoeken. 

Corporate Crime team NautaDutilh
 

Onze specialisten maken onderdeel uit van Corporate Crime team van NautaDutilh, een omvangrijk team van twintig strafrechtadvocaten dat zich kenmerkt door zijn pragmatische en hands-on aanpak. Al meer dan vijfentwintig jaar beschikken wij over de expertise waarin we financieel-economisch sanctierecht en bestuursrecht combineren. 

Publicaties, blogs en events
 

Gerelateerde onderwerpen
 

Uitgelicht werk

  • Bijstand aan diverse banken in verband met strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van de Wwft;
  • Uitgebreide review van het Wwft- en sanctiebeleid van een bank en bijstand bij aankondiging aanwijzing door DNB;
  • Advisering van de Big Four over de Wwft-verplichtingen en sanctieregelgeving bij de inrichting van jaarrekeningcontroles; 
  • Advies en bijstand aan financiële instellingen, accountants en ondernemingen over het melden van ongebruikelijke transacties en de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving daarvan. 
  • Assisteren van verschillende ondernemingen bij het opstellen van Wwft-beleid en SIRA in verband met een vergunningsaanvraag bij DNB als betaaldienstverlener. 

Wat anderen zeggen

Het Corporate Crime team is dan ook al jaren tier 1 in de Legal500 ranking. Met drie vrouwelijke partners aan de leiding onderscheidt het team zich bovendien door zijn female leadership. 

  • "NautaDutilh provide a premier white-collar crime service. They have deep market knowledge and are instructed on a range of high profile cross-border matters. The team is collegiate and user friendly and adds tremendous value as part of an international consortium of law firms on cross-border matters." (Legal500 2020)
  • ‘Constructive attitude, pragmatic thinking within the limits of the law, approachable and social.‘ (Legal500 2020)
  • "Top notch quality in various areas of economic crime. Strong international background, very well-connected with authorities." (Legal500 2020)
  • "Marike Bakker is an excellent lawyer with tremendous experience that allows her to give on-point commercial and practical advice. Simone Honig is a rising star with excellent knowledge of AML law and regulation." (Legal500 2020)

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.