Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

De verloning van werknemers is één van de belangrijkste factoren die een onderneming aantrekkelijk maakt.

Voor ondernemingen is het belangrijk om een globaal verloningsbeleid te hebben dat bijdraagt aan de rentabiliteit en het efficiënt beheer van de onderneming. De expertise van NautaDutilh op het gebied van Europese regelgeving inzake verloning en pensioenen is een belangrijke troef voor onze cliënten wereldwijd. Hoewel onze Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid teams gevestigd zijn in Nederland, België en Luxemburg, werken wij samen met buitenlandse kantoren in grensoverschrijdende zaken voor ondernemingen die wereldwijd actief zijn.

Deskundigheid met een keurmerk

De praktijkgroep Arbeid & Pensioen van NautaDutilh is hoog gekwalificeerd en kent de complexe materie van verloning en pensioenen. Verschillende leden van ons team zijn gespecialiseerd in pensioenmateries. In nauwe samenwerking met onze praktijkgroepen Fiscaal en Banking & Finance kunnen wij onze cliënten het deskundig advies geven dat zij verwachten en nodig hebben.

Ons team adviseert werkgevers, pensioenfondsen en verzekeraars over collectieve en individuele pensioenregelingen en geschillen die hieruit voortvloeien. Ook ondersteunen wij onze cliënten bij het opstellen van pensioen- en gerelateerde regelingen. Wij houden nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van pensioenwetgeving nauwgezet bij. Onze specialisten blijven op de hoogte van nieuwe wetgeving voordat deze in werking treedt. Hierdoor kunnen wij onze cliënten tijdig deskundig advies geven, zodat de overgang naar een nieuwe situatie snel en vlot verloopt.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.