Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Ons gespecialiseerde Health, Safety & Environment team organiseert dit najaar een online crash course bestaande uit vijf sessies. Tijdens deze sessies word je op de hoogte gebracht van de actualiteiten en de laatste wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid en je voorbereidt op intensivering van toezicht, onderzoek en handhaving.

De sessie met het thema 'Veiligheid is risico-gebaseerd' is de derde sessie uit deze serie die het team verzorgt. De sessie vindt plaats op donderdag 11 november a.s. Het inhoudelijke gedeelte is van 10:00 tot 11:00 uur en na afloop is een half uur ruimte gereserveerd voor vragen.

In deze crash course sessie gaan Francien Rense, Tara Veenendaal (beiden advocaat bij NautaDutilh) en Jerry Kamperveen (Consultant Procesveiligheid, Explosieveiligheid en ATEX bij KWA Bedrijfsadviseurs) in op de vraagstukken:

  • Hoe inventariseer en beheers je risico's, met het oog op veiligheid?
  • Hoe worden Black Swans voorkomen?
  • Welke restrisico's blijven over?
  • Wat is het juridische belang van deze onderwerpen en wat zijn de daarmee gepaard gaande dilemma’s?

Aanleiding voor het organiseren van deze online crash course serie is de conclusie die voortkwam uit het rapport over de aanpak van milieucriminaliteit dat deze zomer werd gepubliceerd door de Algemene Rekenkamer. Deze luidt dat de aanpak van milieucriminaliteit ontoereikend is. Dat belooft aanscherping van handhaving van diverse toezichthouders op het gebied van milieu- en veiligheidsincidenten en intensivering van toezicht, onderzoek en handhaving op dat vlak.

Voor meer informatie en/of deelname aan de sessie ‘Veiligheid is risico-gebaseerd’ kun je contact opnemen met Marijn de Graaf via events@nautadutilh.com.

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.