Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 18-09-2013


Planschade. Actieve risicoaanvaarding. Voorzienbaarheid. Concrete beleidsvoornemens. Belanghebbenden waren bij koop op de hoogte van de plannen van verkoper voor de ontwikkeling van een nabijgelegen woonwijk. Belanghebbenden hebben de consequenties van het realiseren van die plannen bij hun besluit tot aankoop betrokken en in de koopovereenkomst aanvaard. Het ontbreken van van overheidswege bekend gemaakte concrete beleidsvoornemens doet daar niet aan af. Het verzoek om vergoeding van planschade is terecht afgewezen.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.