Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 23-06-2015


In aanloop naar de invoering van de accountantseed beschrijft Silvia Gawronski op de website Accountant.nl de voornaamste verschillen tussen deze eed en de onlangs geïntroduceerde bankierseed.

Ze stelt dat beide weliswaar een cultuurverandering beogen en "dat een eed op zich hiervoor een bruikbaar middel kan zijn, maar wel als onderdeel van een breder palet. Dit ontbrak bij de bankiers(eed), terwijl de accountantseed niet op zich staat, getuige bijvoorbeeld het sectorplan van september 2014 met daarin 53 voorgestelde maatregelen, waarvan de eed er slechts één is." Andere belangrijke verschillen, aldus Silvia, vloeien voort uit het feit dat het beroep van accountant "sinds jaar en dag gereguleerd is" en dat de accountantseed niet van bovenaf opgelegd is.

Mede daarom is ze van mening dat "een accountantseed als toelatingseis tot de beroepsgroep - bijvoorbeeld tijdens een ceremoniële diploma-uitreiking - en als uiting van de moreel-ethische gedragsnormen een goed sluitstuk is voor de reeds bestaande kwaliteitsnormen die door het tuchtrecht worden gehandhaafd." Lees hier het hele artikel.

Maandag 22 juni spreekt Silvia over de eed tijdens de themabijeenkomst 'Van publiek belang naar persoonlijke invulling' voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de Beroepsorganisatie voor Accountants.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.