Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Competition
  • 14-02-2020

De Autoriteit Consument en Markt ("ACM") heeft recent haar kernthema's voor 2020 en 2021 gepresenteerd: 'de digitale economie' en 'de energietransitie'. 

De ACM selecteert elke twee jaar een aantal thema's die de focus zullen vormen voor de toezichtsactiviteiten in de komende periode. Bij het samenstellen van de Agenda heeft de ACM tips en reacties van het publiek gebruikt.

Door deze keer slechts twee thema's te kiezen, heeft de ACM haar focus aanzienlijk versmald: eerder bestond de Agenda uit 4 thema's (2014-2015), 6 thema's (2016-2017) en 4 thema's (2018-2019). 

De thema's "digitale economie" en "energietransitie" zijn niet nieuw: beide kwamen ook al voor in de drie eerdere Agenda's. Ze komen overeen met de doelen die eurocommissaris Margrethe Vestager noemde in haar speech bij het Europese Parlement bij haar aantreden als vice voorzitter van de Europese Commissie. De twee onderwerpen zijn gelinkt aan bestaande Europese initiatieven en de nieuwe prioriteitsgebieden van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Digitale economie
De ACM constateert dat burgers zich zorgen maken over een gebrek aan transparantie op het internet en de snelle groei van grote techbedrijven. Ze zal het daarom ten eerste duidelijker maken waar de grens ligt tussen (toegestane) online beïnvloeding en (verboden) misleiding, bijvoorbeeld bij 'gedachteloze' acceptatie van algemene voorwaarden en het gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Ten tweede zal de ACM extra alert zijn op platforms die hun poortwachtersfunctie misbruiken richting afnemers en leveranciers om hun eigen positie te versterken.

Dit thema was ook het afgelopen jaar al een belangrijk onderwerp voor de ACM: er werden meerdere boetes uitgedeeld voor onduidelijke websites en slechte bereikbaarheid van online klantenservice

De conceptversie van regels over de grens tussen beïnvloeding en misleiding van de consument op het internet zijn inmiddels ter consultatie gepubliceerd

Energietransitie
De ACM zal in 2020 en 2021 ook onderzoek doen naar agressieve werving door energieleveranciers en naar claims over duurzaamheid van producten en diensten, naast bijvoorbeeld het toetsen van investeringsplannen op voldoende oog voor de energietransitie.

Dit thema stond ook al eerder op de radar van de ACM. Zo onderzocht zij agressieve klantwervingsstrategieën van energiebedrijven en beweringen over de duurzaamheid van groene stroom

Niet nieuw, wel doelbewust en actueel
We kunnen concluderen dat de ACM met het aanmerken van deze twee thema's als kernthema's voor 2020-2021 doorgaat op een al eerder ingeslagen weg. Door in tegenstelling tot voorgaande jaren slechts twee thema's te selecteren lijkt de ACM ervoor te kiezen wel extra focus aan te brengen. Dat strookt met de uitspraken van Eurocommissaris Vestager, die daarmee op eenzelfde wijze doorgaat op een in haar vorige Commissieperiode gekozen pad.

Gezien het belang die door de maatschappij en de politiek aan deze twee thema's wordt gehecht, vinden wij het een goede zaak dat de ACM deze thema's weer heeft opgenomen als prioriteit. 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.