Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 17-12-2017

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. R. van der Hoeven, mr. J.F. Rense, mr. S. Allertz en mr. A. Werts en bevat enkele recente uitspraken over relevante aspecten ten aanzien van de strafbaarheid van witwassen, waaronder de aspecten 'uit enig misdrijf afkomstig' en de kwalificatieuitsluitingsgrond, als ook recente uitspraken over bestraffing van witwassen, witwassen en een beroep op zwijgrecht, witwassen en samenloop of voortgezette handeling, witwassen en de fiscale inkeerregeling, witwassen en wederrechtelijk verkregen voordeel en beëindiging van bankrelaties en (signalen of vermoedens van) witwassen.

De rubriek eindigt met actualiteiten. Deze rubriek is verschenen in uitgave 2017/5-6 van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming (TvSO).

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.