Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 15-06-2016

De gemeenteraad had bij vaststelling van een bestemmingsplan, zoals gebruikelijk en toegestaan in bestemmingsplannenland, verwezen naar CROW richtlijnen.

Op grond van een bepaalde CROW richtlijn moest een fietspad 4 meter breed worden. In het voorliggende geval werd het fietspad in het bestemmingsplan 3 meter breed, want feitelijk kon er geen breder fietspad worden ingepast. Deze motivering vond de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 15 juni 2016 te kort door de bocht, omdat de in dit geval gebruikte CROW richtlijnen op meer aspecten ziet dan alleen maar op de uniformiteit van fietspaden zoals de gemeenteraad aangaf. Onder meer fietsverkeersveiligheid en het voorkomen van hinder op het fietspad zijn andere belangrijke elementen die wel zijn betrokken bij de totstandkoming van de richtlijnen. Bij een afwijking van de richtlijn had de gemeenteraad ook deze aspecten daarom moeten afwegen en die afwijking kenbaar moeten motiveren. Kortom, richtlijnen zijn een algemeen aanvaarde tool bij het opstellen van bestemmingsplannen, maar wees altijd zelf kritisch. Vooral bij afwijkingen daarvan.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.