Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Corporate news
  • 15-12-2015


Op 3 december 2015 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli, het strategische adviescollege voor de Nederlandse regering) advies uitgebracht over de nieuwe Omgevingswet. Deze is in juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer.

De nieuwe Omgevingswet wordt nu al gezien als de grootste wetgevingsoperatie sinds de herziening van de grondwet in 1848. Anne-Marie Klijn (partner Public Law) werd door de Rli gevraagd vanwege haar uitzonderlijke expertise op dit terrein.

Het nieuwe stelsel heeft twee hoofddoelen, die soms lastig verenigbaar zijn. Het eerste is om tot een integrale aanpak van omgevingskwesties te komen, nieuwe ontwikkelingen te bevorderen, de speelruimte voor de besluitvorming te vergroten, procedures te versnellen, innovatie te stimuleren en obstakels weg te nemen. Het tweede is om de huidige beschermingsniveaus te handhaven, een goede milieukwaliteit te waarborgen, de samenhang van de besluitvorming te verbeteren en de rechten van burgers en bedrijven te respecteren.

De regering is momenteel bezig de Omgevingswet uit te werken in de vorm van algemene maatregelen van bestuur en een Nationale Omgevingsvisie. Om recht te doen aan de doelstellingen van de operatie (‘eenvoudiger en beter’), is het van belang dat de besluiten die hier thans over worden genomen, goed zijn afgestemd op elkaar en ook op beide hoofddoelen van het stelsel.

In het advies 'Maak de ambities waar' brengt de Rli advies uit over de nieuwe wet aan de regering en met name over het evenwicht tussen ruimte voor ontwikkeling en de noodzakelijke waarborgen voor kwaliteit.

NautaDutilh als wetgevingsvernieuwer
Aangezien Anne-Marie Klijn lid is van de nationale adviescommissie die is ingesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu, volgt NautaDutilh deze historische wetgevingsoperatie op de voet. NautaDutilh heeft een lange traditie als wetgevingsvernieuwer. Behalve dat onze juristen in 1808 hebben meegewerkt aan het eerste Nederlandse Wetboek van Koophandel, hebben wij in 1873 ook (mede) aan de wieg gestaan van het Institut du Droit International, waarvoor onze jurist Tobias Asser in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.