Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 22-06-2012

De voorzieningenrechter oordeelt over een last onder dwangsom die de AFM heeft opgelegd wegens het niet voldoen aan de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb bij een inzagevordering. Het verzoek wordt afgewezen, het CBb ziet geen reden voor doorbreking van het appelverbod. In de noot wordt het onderscheid tussen de inzage- en de inlichtingenvordering uiteengezet en wordt ingegaan op de mogelijkheden deze bevoegdheden aan te wenden als de betrokken informatie zich in een woning bevindt.

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.