Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 22-06-2012

De voorzieningenrechter oordeelt over een last onder dwangsom die de AFM heeft opgelegd wegens het niet voldoen aan de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb bij een inzagevordering. Het verzoek wordt afgewezen, het CBb ziet geen reden voor doorbreking van het appelverbod. In de noot wordt het onderscheid tussen de inzage- en de inlichtingenvordering uiteengezet en wordt ingegaan op de mogelijkheden deze bevoegdheden aan te wenden als de betrokken informatie zich in een woning bevindt.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.