Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 05-09-2012

De VEB NCVB verzoekt de rechtbank om haar in de gelegenheid te stellen als partij deel te nemen aan de gedingen bij de rechtbank aanhangig tussen enerzijds als eisers Ageas SA/NV te Brussel en Ageas NV te Utrecht en anderzijds als verweerster de AFM. De gedingen hebben betrekking op de bij besluiten van 9 februari 2011 door de AFM gehandhaafde oplegging van bestuurlijke boetes aan eisers wegens overtreding van de Wft en de openbaarmaking van die oplegging. Naar het oordeel van de rechtbank kan de VEB niet worden aangemerkt als belanghebbende wier belang rechtstreeks bij de bestreden besluiten is  betrokken in de zin van art. 1:2 awb. Evenmin bieden de algemene en collectieve belangen die de VEB blijkens haar statutaire doelstellingen behartigt grond voor het oordeel dat de VEB een rechtstreeks bij de bestreden besluiten betrokken belang heeft. Nuyten bespreekt aan de hand van de onderhavige beslissing de mogelijkheid om als derdebelanghebbende tot de procedure te worden toegelaten in het financieel bestuursrecht.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.