Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 27-07-2016


JOR 2013/15: De rechtbank Rotterdam oordeelt conform vaste jurisprudentie dat onvoldoende belang bestaat bij een oordeel over een last onder dwangsom als de maximale dwangsom reeds is verbeurd. Omdat nog geen publicatie van het dwangsombesluit had plaatsgevonden, oordeelt de rechtbank echter alsnog inhoudelijk over het dwangsombesluit en oordeelt dat de begunstigingstermijn te kort was. Het besluit tot publicatie wordt om die reden geschorst. In de annotatie worden de uitspraak en de overwegingen nader toegelicht.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.