Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 01-02-2011

In deze bijdrage worden de belangrijkste onderdelen van het Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstuk 32 450) beschreven. Met name de introductie van het relativiteitsvereiste kan tot uitkomsten leiden die in het bestuursrecht, waar niet het geschil, maar het besluit centraal staat, onbevredigend worden geacht. In de komende maanden zal duidelijk worden of dit voorstel zal worden gehandhaafd. Veel van de andere kansen zijn gegoten in bevoegdheden voor de betrokken rechters. De wijze waarop in de praktijk met de mogelijkheden van de bestuurlijke lus wordt omgegaan biedt hoop: de Nederlandse bestuursrechter blijkt bereid de door de wetgever geboden mogelijkheden intensief te gebruiken. De rechter zal echter wel in staat moeten worden gesteld met deze bevoegdheden ook voor versnelling te zorgen, niet alleen met de geboden wettelijke instrumenten, maar ook met de benodigde middelen.

Source: Tijdschrift voor Financieel recht, Nr. 1/2 februari 2011

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.