Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Deal or case news
  • 30-07-2020

Na drie jaar procederen heeft NautaDutilh opnieuw een belangrijke overwinning behaald voor zijn cliënten - de Moldavische investeerders Anatol Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA en Terra Raf Trans Trading Ltd - tegen de Republiek Kazachstan. Op 14 juli heeft het gerechtshof Amsterdam de erkenning en tenuitvoerlegging bevestigd van het op een na grootste vonnis op grond van het Verdrag inzake het Energiehandvest in de geschiedenis, afgegeven in december 2013 door een arbitraal college in Stockholm. NautaDutilh werkte samen met King & Spalding aan deze zaak. Egishe Dzhazoyan, Partner bij King & Spalding: "Eersteklas team – eersteklas resultaat!"

Los van de hoge monetaire waarde van het vonnis is deze overwinning belangwekkend, omdat zij aantoont dat Nederland, vanwege zijn betrouwbare justitiële systeem en de eenvoud waarmee arbitrale vonnissen ten uitvoer kunnen worden gelegd, een arbitragevriendelijk land is. De uitspraak maakt de weg vrij voor realisatie van de in beslag genomen goederen, te weten aandelen in KMG Kashagan B.V. In de woorden van Kasper Krzeminski, Partner bij NautaDutilh: "Deze beslissing maakt op effectieve wijze een einde aan de beschuldigingen inzake fraude en de openbare orde-bezwaren zoals die door Kazachstan naar voren zijn gebracht in haar pogingen om de tenuitvoerlegging van het vonnis te voorkomen en/of uit te stellen. Dit is een belangrijke stap in de inspanningen van Stati c.s., en aangezien de aandelen in KMG Kashagan B.V. op USD 5,2 miljard worden gewaardeerd, kunnen Stati c.s. in het volste vertrouwen volledige genoegdoening ten aanzien van hun vordering tegemoet zien."

Op 19 en 20 december 2019 kreeg het Benelux-arbitrageteam van NautaDutilh toestemming om het arbitrale vonnis in België en Luxemburg ten uitvoer te leggen (klik hier [link naar websiteartikel] ). In die landen heeft NautaDutilh met succes diverse beslagleggingen van Kazachse staatsmiddelen gerealiseerd. In Luxemburg betroffen de in beslag genomen middelen USD 48 miljoen aan door Eurasian Resources Group S.a.r.l. aan Kazachstan verschuldigde dividenden, alsmede een direct aandelenbelang van Kazachstan in die vennootschap van 40%, gewaardeerd op USD 400 miljoen. In België betrof de beslaglegging de effectenrekeningen van de centrale bank van Kazachstan bij de Bank of New York Mellon betreffende de spaarportefeuille van het Nationale Fonds van Kazachstan (gewaardeerd op USD 530 miljoen, exclusief rente).

De arbitrage stamt nog uit de tijd van de inbeslagname door Kazachstan in 2010 van de aardolieactiviteiten van Stati c.s. In 1999 namen Stati c.s. twee bedrijven over die in het bezit waren van ongebruikte licenties voor de olie- en gasvelden Borankol en Tolkyn in Kazachstan. In de loop van het daaropvolgende decennium investeerden zij meer dan USD 1 miljard, waaronder in de bouw van een geavanceerde LPG-fabriek, teneinde de bedrijven tot een succesvolle olie- en gasexploitatie- en productieonderneming te maken. Eind 2008 was deze onderneming winstgevend geworden, en had zij aanzienlijke inkomsten voor de Kazachse overheid opgebracht. Net toen Stati c.s. dividenden hoopten te gaan ontvangen, voerden ruim een half dozijn overheidsinstellingen meerdere belastende inspecties en audits ten aanzien van de onderneming uit, hetgeen aanleiding gaf tot beschuldigingen inzake onwettig handelen zijdens Stati c.s. en hun Kazachse bedrijven, en tot strafvervolging van hun managers op basis van valse aanklachten. Kazachstan betwistte het recht van Stati c.s. op hun investeringen, vorderde honderden miljoenen dollars aan niet-verschuldigde belastingen en strafrechtelijke sancties, en nam uiteindelijk, in juli 2010, hun activiteiten in beslag, waarna het land deze nationaliseerde.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.