Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 20-12-2017

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is voornemens met een nieuw wijzigingsbesluit onder meer het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie te wijzigen. Nieuwe verplichtingen voor regionale netbeheerders en voor leveranciers van gas, elektriciteit, warmte en koude zouden moeten bijdragen aan een verdere CO2-reductie voor een beter milieu. Hoe?

Verbetering van het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht
Door energieleveranciers (aan de hand van verbruiksdata afkomstig van de netbeheerders) voortaan maandelijks een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht voor energie te laten verstrekken aan eindgebruikers met een 'slimme meter'. Onder een slimme meter wordt verstaan een gas – of elektriciteits- of warmte of koude meter die op afstand uit te lezen is. De verstrekking van dit overzicht gebeurt op dit moment slechts eens in de twee maanden.

Bovendien is het de bedoeling dat dit overzicht in het vervolg wordt vergezeld van een energiebesparingsadvies, waarin informatie over duurzame gedragsalternatieven wordt opgenomen die kunnen helpen bij de keuze tussen energiebesparende maatregelen. Dit advies is vormvrij en kan variëren van een standaard besparingsadvies tot een meer persoonlijk advies. Leveranciers zullen ten behoeve van dit energieadvies geen toegang krijgen tot andere gegevens dan de gegevens die ze al verkrijgen voor het opstellen van de factuur en het verbruiks- en kostenoverzicht.

Een waardevolle bijdrage aan duurzaamheidsdoelen
Doel van deze aanpassingen is een potentiële energiebesparing die kan bijdragen aan een verdere CO2-reductie en dus een beter milieu. De huidige wijze van verzenden van verbruiks- en indicatieve kostenoverzichten lijkt hiertoe nog te weinig aan te zetten.

De voorgestelde wijzigingen zijn dan ook onderdeel van het op 23 mei 2017 ondertekende “Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving”. Daarin is door brancheverenigingen en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken voor de doelgroepen bewoners (eigenaren of huurders) van een woonruimte, verenigingen van eigenaars, huurders en klein-zakelijke gebruikers een extra besparing van 10 PJ finale energie in 2020 tot doel gesteld.

Het verbruiks- en kostenoverzicht stelt eindafnemers in staat om meer en beter inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Het Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) stelt in een notitie dat buitenlands onderzoek laat zien dat een beter inzicht in energieverbruik door een regelmatiger en verbeterd verbruiks- en kostenoverzicht extra energiebesparing kan opleveren. Daarbij gaat zij uit van een verbeterpotentieel van een mogelijke extra besparing van 2,8% op gasverbruik en 2,7% op elektraverbruik. Hoewel regelmatiger en beter inzicht een aanzet kan geven tot energiebesparing, kunnen nog grotere besparingseffecten bereikt worden als eindafnemers gerichte besparingsadviezen ontvangen over het aanpassen van gedrag, het nemen van maatregelen of een combinatie daarvan. De verwachting is dat persoonlijke, concrete en goed getimede tips meer energiebesparing opleveren dan de huidige verwijzing naar een externe bron om informatie over energiebesparende maatregelen te vinden. Daarnaast verwacht het ECN dat mensen in staat zijn deze maandelijkse feedback eerder om te zetten in meer concrete acties, zoals “wat kan ik in de komende maand doen om mijn energieverbruik te verlagen? ”of “is het waarschijnlijk dat ik daarmee een x bedrag per maand overhoud?”.

Wat tot slot bijdraagt aan de beoogde energiebesparing, is de 'actieve aanbieding' van de overzichten op elektronische wijze in plaats van per post, bijvoorbeeld via een e mail of pushbericht. Dit voorkomt onnodig papiergebruik. De optie per post blijft overigens mogelijk indien de eindafnemer daarom verzoekt of verzending langs elektronische weg niet mogelijk is bijvoorbeeld omdat het emailadres van de eindafnemer niet bekend is bij de leverancier of het emailadres ongeldig blijkt te zijn.

U kunt middels een internetconsultatie over dit wijzigingsbesluit meedenken en uw visie geven. Deze mogelijkheid staat open tot 27 december 2017. Hebt u behoefte aan bijstand bij of een second opinion op een in te dienen zienswijze in de consultatie? Neem dan contact op met ons.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.