Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Compliance & Business Integrity
  • 22-03-2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en het Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft (BT Wwft) hebben aangekondigd bij wijze van uitzondering mogelijke overtredingen van de objectieve landenindicator niet te sanctioneren. Míts de transactie niet ook als ongebruikelijk kwalificeert op grond van de subjectieve indicator.

In onze vorige blog schreven wij al dat de wetgever onlangs de eerste stap heeft genomen om de objectieve indicator over derde hoog risico landen te verwijderen uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In navolging van die stap hebben het BFT en BT Wwft bericht dat zij een coulant handhavingsbeleid zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator totdat de wijziging van het Uitvoeringsbesluit 2018 is gerealiseerd.

Dit betekent dat Wwft-instellingen ten aanzien van mogelijke overtredingen van de objectieve landenindicator - het niet melden van een ongebruikelijke transactie - door het BFT of BT Wwft niet zullen worden gesanctioneerd. Voorwaarde is wel dat de transactie níét ook kwalificeert als ongebruikelijk op grond van de subjectieve indicator. De derde-hoogrisicolandenlijst blijft wel relevant voor die beoordeling op grond van de subjectieve indicator ('een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme').

De vraag is in hoeverre instellingen daadwerkelijk zijn geholpen met deze coulance. Immers is het gemakkelijker om een transactie die op grond van de objectieve landenindicator als ongebruikelijk kwalificeert gewoon te melden, dan om te gaan beoordelen of die wellicht ook als ongebruikelijk kwalificeert op grond van de subjectieve indicator. Zeker omdat die objectieve indicator formeel gewoon geldt en (nog) niet álle toezichthouders hebben gezegd zo coulant te zullen zijn (denk aan de AFM, DNB, en het OM).

Hebt u vragen over de Wwft? Neem dan gerust contact op.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.