Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • 05-12-2019


Op 3 december 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd beursgenoteerde bedrijven te verplichten ten minste 30% vrouwen op te nemen in de RvC. Het voorstel voor dit verplichte vrouwenquotum is gebaseerd op eerdere adviezen van de SER.

Het kabinet is niet verplicht deze motie uit te voeren. Het kabinet heeft de SER echter zelf hierover om advies gevraagd en het eindrapport is de uitkomst van uitgebreid overleg tussen vakbeweging, werkgevers en onafhankelijke experts. Er lijkt een maatschappelijk draagvlak voor het quotum te zijn, alhoewel er ook tegengeluiden zijn. Het kabinet is gevraagd om in een brief uiteen te zetten hoe het denkt de motie te gaan uitvoeren. Als het kabinet besluit het quotum in te voeren, dan zal een concept wetsvoorstel worden voorbereid. Naar verwachting zal dit concept eerst ter consultatie worden gepubliceerd. Vervolgens kan het voorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Na aanname door de Tweede Kamer, kan het wetsvoorstel worden aangenomen door de Eerste Kamer. Een dergelijk traject zal een ruime periode in beslag nemen. Het zal naar verwachting in ieder geval niet eerder dan eind 2020 in werking treden. 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.