Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Brussels blog
  • 20-05-2016

Over weinig fenomenen is de laatste vijf jaren zoveel inkt gevloeid als over de virtuele munt bitcoin. Nu de hype is gaan liggen en de interesse van beleggers en gebruikers sterk is getemperd, heeft de financiële sector haar pijlen gericht op blockchain, de ingenieuze technologie achter het bitcoinsysteem.

Maar ook buiten de financiële sector zijn de toepassingsmogelijkheden legio. Meer nog, voorstanders vergelijken blockchaintechnologie zelfs met het revolutionaire karakter van het Internet.

In deze eerste post trachten we, zonder naar volledigheid te streven, het ingenieuze mechanisme achter bitcoins in mensentaal te verwoorden. In de volgende weken zullen we vervolgens dieper ingaan op de verschillende toepassingsmogelijkheden van blockchains en de invloed op het economische reilen en zeilen en de praktijk van de jurist.

De vijfde paradigmaverschuiving

Blockchain wordt aangekondigd als de vijfde digitale paradigmaverschuiving na mainframes, personal computers, het internet en sociale netwerken, omdat het ons leven en onze manier van werken opnieuw sterk zal veranderen  Hoewel we ons nog moeilijk een leven zonder deze technologieën kunnen inbeelden, blijft de kennis over hun werking en de achterliggende mechanismes voor velen zeer beperkt. Meer dan deze beperkte kennis is immers niet nodig om er ten volle gebruik van te kunnen maken en de voordelen ervan in te zien.  Nochtans opent er zich een wereld van mogelijkheden voor wie de werking ervan kan vatten.

Vooralsnog vindt de blockchain enkel toepassing in de markt voor virtuele valuta. Bij gebrek aan andere concrete toepassingen, blijft het daarom voor de meesten een zeer abstract concept. In wat volgt wordt daarom in eenvoudige termen uiteengezet wat blockchain is, hoe het werkt en wat de voor - en nadelen ervan zijn.

Gedecentraliseerd register

Eenvoudig gesteld is blockchain een digitaal en publiek toegankelijk grootboek of register. Met betrekking tot bitcoins bijvoorbeeld, staan alle transacties die ooit hebben plaatsgevonden in dit register opgeslagen en kan wie in het bezit is van de vereiste toegangscodes op ieder moment met zekerheid nagaan wie eigenaar is van welke hoeveelheid van de virtuele munt. Verder dan dit hoeft een uitleg in principe niet te gaan. Om de voordelen en toekomstperspectieven van het mechanisme te ontdekken, moet men echter iets dieper graven.

De blockchain ontleent haar revolutionaire karakter aan het feit dat ze decentraal georganiseerd is en dus onafhankelijk opereert van een centrale autoriteit, zoals bijvoorbeeld een centrale bank of notaris. Dat zorgt voor een merkbaar snellere en goedkopere afwikkeling van transacties en er is geen centrale partij meer nodig die door alle deelnemers kan worden vertrouwd.

Deze decentrale organisatie wordt bereikt door ieder lid van het netwerk een kopie van het volledige register (lees: de volledige blockchain) automatisch te laten opslaan op zijn computer, zowel bij toetreding als bij elke wijziging ervan. Gezien ieder lid van het netwerk een kopie van de blockchain bezit en transacties worden afgetoetst aan de laatste versie ervan alvorens te worden gevalideerd, wordt fraude zo goed als onmogelijk gemaakt. Blockchain ontleent haar naam dan ook aan de ketting die wordt gevormd door de aaneenschakeling "blocks" met de verschillende transacties.

Toepassingsmogelijkheden

De eerste blockchain werd oorspronkelijk ontwikkeld om de creatie van en handel in bitcoins mogelijk te maken. Al snel werd echter duidelijk dat de technologie meer toepassingsmogelijkheden had dan het louter ondersteunen van een virtuele munt.
In een recent rapport identificeert het World Economic Forum distributed trust, of met andere woorden "verdeeld vertrouwen" door de afwezigheid van één sturende centrale partij, zelfs als één van de zes technologische trends die de huidige maatschappij zullen vorm geven. Dit geldt specifiek voor de financiële sector, de uitvoering van contracten en het uitoefenen van stemrecht.

Voorgenoemde toepassingsmogelijkheden zijn illustraties van wat men dus onder blockchain 2.0 kan catalogiseren. De premisse achter deze tweede generatie van het gedecentraliseerde register gaat ervan uit dat elke vorm van eigendom of identificatie geregistreerd kan worden in de blockchain. Wat dit concreet betekent, kom je hier in de volgende weken te weten.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.