Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

  • Public law
  • 27-07-2016

Per 15 juli 2016 is de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016 in werking getreden en is de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2015 vervallen.

De nieuwe Beleidsregel verandert de manier waarop de Minister van zijn bevoegdheid gebruik maakt om te handhaven (waarschuwing, opleggen boete, vaststellen hoogte boete, of publiceren van de overtreding).

Deze beleidsregels hebben recent onder vuur gelegen. In de eerdere Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2013, werden de - forfaitaire - boetebedragen voor het overtreden van verschillende Wet arbeid vreemdelingenbepalingen fors verhoogd; tot EUR 12.000 per overtreding. In een uitspraak van oktober 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat deze beleidsregel in strijd is met een aantal rechtsbeginselen. Het resultaat was dat deze beleidsregel niet meer kon worden toegepast, en het Ministerie SZW met spoed de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2015 aannam, waarbij de maximale boetebedragen werden verlaagd tot EUR 8.000.

Er geldt vanaf 1 juli 2016 dus een meer gedifferentieerd beleid met betrekking tot de op te leggen boetebedragen. Zo wordt er een lager boetenormbedrag gehanteerd voor bijvoorbeeld een buitenlandse student die een paar uur meer heeft gewerkt dan volgens zijn studie- en werkvisum was toegestaan. Ook een stichting of een vereniging met algemeen nut beogende doelstellingen zal in de toekomst een lagere maximale boete kunnen krijgen. En waar het geven van de waarschuwing een dode letter was, worden de waarschuwingsmogelijkheid en de voorwaarden daarvoor nu expliciet in de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016 genoemd.

Let op: het wordt niet alleen maar 'beter'; een boeteverhogende omstandigheid (+ 50%) wordt tevens ingevoerd. Deze boeteverhoging zal plaatsvinden indien sprake is van bijvoorbeeld bewuste ontduiking van de wet- en regelgeving of als de vreemdeling geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft.

In onze ogen kan deze nieuwe Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016 niet alleen maar nuttig zijn voor nieuwe boetebeschikkingen, maar tevens in het kader van nog lopende bezwaar- en beroepsprocedures, als argument dienen voor een lagere boete wegens verminderde verwijtbaarheid.  Dat zal een groot voordeel kunnen zijn.

Lees hier de tekst van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.